Размер на шрифта
  НАЧАЛНА СТРАНИЦА
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНА ДОСПАТ***АДРЕС: ГР. ДОСПАТ, П.КОД 4831, УЛ. "ПЪРВИ МАЙ" № 3, ТЕЛЕФОН 03045 23 10, ФАКС 03045 23 12, ЕЛ.ПОЩА obshtinadospat@abv.bg
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Next page
placeholder
ЕЖЕМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ 2017 ГОДИНА

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ 2016 
 • Предстоящ прием по Национална Програма по Пчеларство / НПП /
  Дата: 08.12.2017

 • У В Е Д О М Л Е Н И Е: на вниманието на собственици на гори и на селскостопански имоти
  Дата: 05.12.2017

 • Съобщение: със заповед е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XXIV, кв. 14 по плана на с. Црънча, с възложител Община Доспат
  Дата: 04.12.2017

 • Съобщение: със заповед е одобрен проект за допълване на имот № 814, кв. 67 по плана на с. Барутин, с възложител Община Доспат
  Дата: 04.12.2017

 • Съобщение: със заповед е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-ХХ, кв. 43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 04.12.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ за имот № 024237, образуващ УПИ-024.237, местност "Самни потоци" по плана на с.Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 28.11.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ПРЗ на имот № 10546, образуващ УПИ-10.546, местност "Кисьови говедарници", землище на с. Късак, възложител Община Доспат
  Дата: 28.11.2017

 • Обяви: за отдаване под наем чрез търгове на помещения в с. Змейца, с. Късак, с. Бръщен, с. Црънча и с. Любча
  Дата: 17.11.2017

 • На вниманието на Земеделските стопани, които отглеждат пчелни семейства!
  Дата: 16.11.2017

 • Годишен план за ползване на дървесина в община Доспат за 2018 година
  Дата: 14.11.2017

 • Птичи грип в областите Хасково и Добрич. Какво трябва да знаем?
  Дата: 30.10.2017

 • На 31-ви октомври заседава Общински съвет Доспат ... Дневен ред
  Дата: 25.10.2017

 • Заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 27.10.2017г. от 15.00 часа ... Дневен ред
  Дата: 25.10.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-V, кв. 39 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Любомир Юлиянов Мутафов
  Дата: 25.10.2017

 • Съобщение относно: изработен е ПУП-ИПР за УПИ-XIII, кв.43 по плана на с. Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 25.10.2017

 • Съобщение: със заповед е попълнен имот с пл. сн. № 273, кв.13 по плана на село Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 23.10.2017

 • Съобщение: одобрен е проект ПУП-ИПР за имот с идентификатор № 23025.502.94, № 23025.502.1116, № 23025.502.1016, № 23025.502.205 и № 23025.502.309 по кадастрална карта, кв. 18Б по плана на град Доспат с възложители: Община Доспат, ЕТ "Салих Талипов-Ме
  Дата: 23.10.2017

 • Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 277, участващ в УПИ-II, УПИ-III, УПИ-IV и УПИ-V, кв. 12 по плана на с. Късак с възложител "Ре Текстил"
  Дата: 23.10.2017

 • Инвестиционно намерение: за изграждане на нова ферма в "Чилдере" - с. Змейца
  Дата: 23.10.2017

 • Обява: Продажби на имот в Любча, настолна пробивна машина и отдаване под наем на имот в Барутин
  Дата: 23.10.2017

 • Заповед относно определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване в Община Доспат през 2018 г.
  Дата: 20.10.2017

 • Предстои промяна в предназначението на имот ПЛ.СН.№451 в с. Любча
  Дата: 18.10.2017

 • Нов модерен филиал на спешна помощ ще се изгражда в Доспат
  Дата: 28.09.2017

 • Обяви: Продажби на имоти и машини
  Дата: 25.09.2017

 • Кметът на Община Кресна с призив към жителите на Община Доспат
  Дата: 11.09.2017

 • Общината приканва за активно включване в инициативата „Да изчистим България заедно”
  Дата: 08.09.2017

 • Ще се именуват улиците в с. Късак, с.Чавдар, с. Любча, с. Бръщен и с. Црънча. Срок за предложения 29 септември
  Дата: 07.09.2017

 • Съобщение: Сдружението на собствениците на Блок Д-1 могат да се запознаят с комплексния доклад за оценка на съответствие на технически проект
  Дата: 05.09.2017

 • Обявление: Предстояща процедура по замяна на земя в местността "Ширината" - с.Барутин
  Дата: 04.09.2017

 • Публично обявяване по заявление на Кмета на Община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. Воден обект - Река Доспат
  Дата: 24.08.2017

 • Списък на дарителите на Празник на Община Доспат 2017
  Дата: 18.08.2017

 • Предложения за публично обсъждане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2017-2020 и Годишен план за подкрепа за личностно развитие да деца и ученици през учебната 2017/2018 година.
  Дата: 10.08.2017

 • Съобщение относно проектно предложение: "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО ДОСПАТ"
  Дата: 01.08.2017

 • На вниманието на Веселин Сариев, гр.Доспат: ОБЯВЛЕНИЕ
  Дата: 26.07.2017

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор за обекти , с които ще се кандидатства за подпомагане за дейности съгласно член 4 т.4 и член 4 т.8 от Наредба № 12 от 25 юли
  Дата: 18.07.2017

 • Обяви относно продажби на имоти в: с.Змейца местн. "Шамака" и УПИ ІІ-230 ,кв.5, отдаване под наем първи етаж от читалище , УПИ V ,кв.24 на с.Късак, имот с пл.сн.№001306 в м. Бралото ,землище на с.Змейца, имот с пл.сн.№009126 в м. Дола ,землище на с.З
  Дата: 17.07.2017

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по две обособени позиции ОП1- за дейности съгласно член 4 т.4 на Наредба № 12 на МЗХ за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, пре
  Дата: 17.07.2017

 • Събиране на оферти за „Техническо обслужване , ремонт и поддръжка на МПС собственост на общинска администрация Доспат за срок от 12 месеца включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им”
  Дата: 14.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-310/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-XI-122 и УПИ-XII-122, кв.13 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-311/06.07.2017 г. е одобрен проект на ПУП-ИПР за УПИ-XII и УПИ-XIII, кв.10 по плана на с.Късак с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-312/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ- и УПИ-, кв. 30 по плана на с. Барутин с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-313/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-I и УПИ-XVIII, кв.30 по плана на с.Любча с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-314/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II и УПИ-VII, кв. 17 по плана на с.Змейца с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-315/06.07.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-II-299 и УПИ-VI-299, кв.41 по плана на с.Бръщен с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-316/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 276, участващ в УПИ-VIII-276, кв. 4 по плана на с. Црънча с възложители: Асен Дерменджиев и Зина Дерменджиева
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: със заповед № А-317 от 06.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 767, кв. 22 по плана на с.Барутин с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Със заповед № А-318/06.07.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 302, кв. 10 по плана на с. Чавдар с възложител Община Доспат
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имот с пл. сн. № 236, образуващ УПИ-XVII-236, кв.4 по плана на с. Късак с възложители: Община Доспат и Идриз Сираков
  Дата: 11.07.2017

 • Съобщение: Изработен е ПУП-ИПР за имоти с пл.сн. № 127, № 128, № 129, № 130, кв. 33 по плана на с.Късак, с възложители Община Доспат и Реджеп Арифов
  Дата: 11.07.2017

 • Продажба на имот в с.Барутин: УПИ ХІ ,кв.75 на с.Барутин с площ от 850 кв.м. чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 8 500 ,00 лв. / осем хиляди и петстотин лева / без ДДС
  Дата: 06.07.2017

 • ОБЯВЛЕНИЕ: приключва Проект №BG05М9OР001-2-0040-С001, „Център за социални услуги в домашна среда – град Доспат”
  Дата: 04.07.2017

 • Отговор на жалба относно: Замърсяване от кравеферма в местността "Мустафинкова ливада", землище гр.Доспат
  Дата: 03.07.2017

 • Съобщение: със заповед № А-289/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл.сн. № 269, участващ в УПИ-XII, УПИ-VI и УПИ-V в кв.4 по плана на с.Црънча с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-288/22.06.2017 г. е одобрен ПУП-ИПР за УПИ-VI-221, кв.38 по плана на с.Късак с възложител Шукри Алиев Шалганов
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-278 от 22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-VII-96 по плана на с. Бръщен, община Доспат с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-291/22.06.2017 г. е одобрен проект ПУП-ИПРЗ за имот с идентификатор № 23025.501.7055 по кадастрална карта, образуващ УПИ-501.532.7055 по плана на гр.Доспат с възложители Александър Куцлев и Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Съобщение: със заповед № А-292/22.06.2017 г. е попълнен имот с пл. сн. № 362, участващ в УПИ-II-90, кв. 3 по плана на с. Бръщен с възложител Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Заповед № А-208/09 май 2017 г. относно: ЗАБРАНА НА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВОДИТЕ НА ЯЗОВИР "ДОСПАТ" и плувните басейни на територията на Община Доспат
  Дата: 22.06.2017

 • Обществено обсъждане на предложение на Община Доспат: изграждане на резервоар в землището на с. Късак, Община Доспат, масив 10, имот № 010546, общинска частна собственост.
  Дата: 21.06.2017

 • Заповед № А-285/20.06.2017 г. относно: временно извеждане на лицата Недко А. Долапчиев, Фиданка А. Долапчиева и Красимир Н. Долапчиев от жилищна сграда до премахване на заплахата от срутването й.
  Дата: 20.06.2017

 • Обяви за продажби на имоти в: с.Барутин - три имота, с.Късак и с.Змейца - два имота
  Дата: 15.06.2017

 • Започва предоставянето на търговски площи в местността "Събора" за Празника на Общината
  Дата: 15.06.2017

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В С.БРЪЩЕН: ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА КВ.10 НА С.БРЪЩЕН СЕ ПРЕВИЖДА ПРОМЯНАТА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 29 кв.м . ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УЛИЦА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ .