Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

ВЪВ ФРОНТ ОФИС СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 02.04.2024


От м. юни,  2023 г. в Община Доспат  функционира специализиран фронт офис, в който гражданите получават информация и безплатни консултации за съществуващите социални услуги в общината. Към момента са консултирани и информирани над 50 лица.
Фронт  офисът се намира на първи етаж, стая № 108 в общинската администрация на  ул. "Кап. Петко Войвода" № 3. Назначеният социален работник информира интересуващите се относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условия и срокове за тяхното ползване и заплащане; съдейства и консултира за избор на подходящи за лицата социални услуги; насочва за ползване на социални услуги и информира за достъпа до услуги.
Служителят подпомага гражданите при попълване и подаване на документи, прави предварителна оценка на потребностите от социални услуги, анализира и обобщава информацията. Социалният работник е връзката между ползвателя, избрания асистент и доставчика на лична помощ.
Разкриването на фронт  офиса е част от дейностите по проект „Укрепване капацитета на Община Доспат“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Целта е да се обезпечат правомощията на местно ниво за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.
За удобство на гражданите офисът  работи всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 часа. 

https://www.livechatalternative.com/