Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

„Публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат”

Дата на публикуване: 07.06.2021
Последна актуализация: 07.06.2021
reshenie_otkrivane
Дата на публикуване: 07.06.2021

reshenie_klasirane
Дата на публикуване: 07.06.2021

reshenie_klasirane _publikacii
Дата на публикуване: 07.06.2021

protokoli_dokladi_komisia za ocenka na oferti
Дата на публикуване: 07.06.2021

opovestiavane_cenovi oferti
Дата на публикуване: 07.06.2021

Obiavlenie_za_prikliachil_dogovor
Дата на публикуване: 07.06.2021

obiavlenie_za_porqchka
Дата на публикуване: 07.06.2021

obiavlenie_vuzlojena poruchka
Дата на публикуване: 07.06.2021

dokumentaciq procedura_publikaciq v profil na kupuvacha
Дата на публикуване: 07.06.2021

dokumentacia OP_obrazci
Дата на публикуване: 07.06.2021

dogovor_OP s prilojenia
Дата на публикуване: 07.06.2021

https://www.livechatalternative.com/