Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми по маршрутни разписания от квотата на Община Доспат и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици на територията на Община Доспат” за обособена позиция от 1 до 13

Дата на публикуване: 08.11.2021
Последна актуализация: 08.11.2021
Анекс 6
Дата на публикуване: 27.07.2022

Анекс 5
Дата на публикуване: 27.07.2022

Анекс 4
Дата на публикуване: 27.07.2022

Анекс 3
Дата на публикуване: 27.07.2022

АНЕКС 2
Дата на публикуване: 27.07.2022

АНЕКС 1
Дата на публикуване: 27.07.2022

Техническо задание
Дата на публикуване: 08.11.2021

Решение за определяне на изпълнител
Дата на публикуване: 08.11.2021

Протокол 2
Дата на публикуване: 08.11.2021

Протокол 1
Дата на публикуване: 08.11.2021

Покана
Дата на публикуване: 08.11.2021

Покана за сключване на договор
Дата на публикуване: 08.11.2021

Писмо
Дата на публикуване: 08.11.2021

Писмо за отваряне на оферти
Дата на публикуване: 08.11.2021

Опис на представените документи
Дата на публикуване: 08.11.2021

Обявление на поръчката
Дата на публикуване: 08.11.2021

Обявление за приключила поръчка
Дата на публикуване: 08.11.2021

Обявление за приключила поръчка 2
Дата на публикуване: 08.11.2021

Обявление за приключила поръчка 1
Дата на публикуване: 08.11.2021

Обявление за обществена поръчка
Дата на публикуване: 08.11.2021

Маршрутно разписание
Дата на публикуване: 08.11.2021

Заповед
Дата на публикуване: 08.11.2021

Доклад
Дата на публикуване: 08.11.2021

Договор
Дата на публикуване: 08.11.2021

https://www.livechatalternative.com/