Уведомление за настъпили промени до собствениците на поземлени имоти във връзка с реализацията на проект: „Изграждане на ул. „Крайбрежна” и улица в м. „Каркъма” в землището на град Доспат” - нови обстоятелства

Дата на публикуване: 10.09.2021
Последна актуализация: 10.09.2021