Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед № К-205/12.03.2021 г. относно определяне на специализирана секция за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

ЗАПОВЕД
№ K- 205/12.03.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал.1 и ал. 2 и чл. 235, ал.1 от ИК, Решение № 2148-НС/01.03.2021 г. на ЦИК във връзка с провеждането на насрочените на 04.04.2021 год.   избори за народни представители,

О П Р Е Д Е Л Я М:

    1. Избирателна секция № 211000001, с адрес: гр. Доспат, ул. „Първи май” №1, намираща се в сградата на НЧ „Иван Вазов” – гр. Доспат за СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.
    2. Нуждаещите се гласоподаватели могат да направят заявки за помощ в изборния ден на тел. 03045/23 10 или при секретаря на община Доспат, стая № 206 в сградата на Община Доспат на ул. „Кап. Петко Войвода” № 3 и тел. 0895 532 700. Общинска администрация – Доспат има готовност за организиране транспортирането на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението до определената по т.1 секция.
    3. Настоящата заповед да се обяви публично, чрез сайта на община Доспат за сведение на жителите на общината.


    Настоящата заповед да се сведе до знанието и на РИК – Смолян. 

    Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов, секретар на община Доспат.


    Инж. Елин Радев
    Кмет на Община Доспат
 

https://www.livechatalternative.com/