Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Временни противоепидемични мерки на територията на община Доспат за срок от 25.07.2022 г. до 25.08.2022 г.

Дата на публикуване: 25.07.2022
Последна актуализация: 19.05.2023
https://www.livechatalternative.com/