Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев отчита успешна 2021-ва година

Дата на публикуване: 14.01.2022
Последна актуализация: 14.01.2022

През 2022 ще се изпълнят следните проекти:

Нов градски център на гр. Доспат на стойност от 4 500 000 лева. 
Ремонт на ОУ Бръщен на стойност от 190 800 лева. 
Доставка и монтаж на паркови и други съоръжения, информационна система с ЛЕД дисплей на стойност от 112 338 лева.
Проектиране на укрепване на свлачищен участък засягащ площадка за компостиране и предварително третиране ТБО в с. Барутин.

Уважаеми г-н Кмете, 
Изтече 2021 г. и навлизаме в новата 2022 г. Как бихте определили изминалата година за общ. Доспат? 

- Изминалата 2021 година беше доста динамична за община Доспат.  Наред с ежедневните ангажименти и рутинна работа ни се наложи да организираме 2 пъти избори за парламент и накрая избори за президент и парламент, 2 в 1. На всичкото отгоре в непрекъснато състояние на пандемията заради вируса КОВИД 19. Но, считам че се справихме добре и 2021 г. беше поредната успешна година за нас.

Отрази ли се пандемията на плановете и програмата Ви за развитие на общ. Доспат ?

- Да, няма как да не се отрази, но не в такава степен, която очаквахме.  Наред с мерките, които предприехме срещу пандемията, се постарахме да придвижим и всички начертани от нас задачи за изпълнение, с изключение на културния календар. Знаете че основно културно събитие за общ. Доспат е провеждащия се в края на всеки Август традиционен Събор на чешмарите и прегледа на художествената самодейност, който за втора поредна година не се състоя. Но, имайки предвид тежката пандемия, не можехме да рискуваме да станем причина за бум на болестта в региона заради празника и по този начин да поставим живота и здравето на хората в риск.  

А отразиха ли се пандемията и трите избора, които направихме през 2021 г. на инвестиционната програма на общ. Доспат ?

- Не, по никакъв начин.  През изминалата година работихме усилено по инвестиционната програма. Някои от обектите бяха завършени и въведени в експлоатация, като:
1.Реконструкция на външен водопровод  на с. Барутин от м.“ Кървав дол „ на стойност от  2 139 499 ,96 лв.
2.Реконструкция на външен водопровод на с. Змейца от СШ „ Бял Дунав „ на стойност от  660 754,01 лева.
3.Изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от м.“ Заставата „ на стойност от  513 909 лева.
4.Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Любча на стойност от  362 795 лева.
5. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Змейца на стойност от 135 617 лева.
6. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Късак на стойност от 572 965 лева.
7. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Црънча на стойност от 757 559 лева.
8. Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бръщен на стойност от 56 613 лева. 
9.Реконструкция на ул. мрежа на с. Любча  на стойност 339 271 лева.
10.Реконструкция на ул. мрежа в с. Црънча на стойност от 289 389 лева.
11.Изграждане на туристическа инфраструктура на брега на яз. Доспат  в м. “Махалата„ на стойност 164 640 лева.
12.Изграждане на спортна площадка в с. Змейца на стойност от 130 999 лева.
13. Придобиване на активи за опазване на околната среда, превенция на замърсяване на водните площи  и ограничаване на бракониерството в язовир Доспат -  лодка, понтон за пристан на лодката оборудвана за изтегляне на мрежи, дрон с камера, фотокапани, бинокли и др. оборудване за целта,  на стойност от 105 062 лева.
14. Изградихме и въведохме в експлоатация Инсталация за сепариране и компостиране на твърди битови отпадъци на стойност – 9 621 950 лв.  В момента инсталацията не работи, защото от обилните валежи през 2021г. се образува свлачище в единия край на площадката. За там подготвяме проект за укрепване, след реализацията на който ще въведем инсталацията в действие.  

През 2021 година изградихме обекти, които предстоят да се въведат в експлоатация като следва :
1.Реконструкция на площада пред Кметството в с. Барутин на стойност от  65 114 лева.
2.Реконструкция на ул. „Бор„ в гр. Доспат на стойност от 54 886 лева.
3. Реконструкция на  отклонка от улица „Тракия„ в гр. Доспат на стойност от 100 000 лева.
4.Изграждане на спортна площадка в с. Барутин на стойност от 135 417 лева.
5.Изграждане на спортна площадка в с. Бръщен на стойност от 159 584 лева. 
6.Ремонт на покрив и отоплителна инсталация на ОУ в с. Змейца на стойност от 282 000 лева.
7.Укрепване на свлачищен участък по общински път Барутин – Бръщен при км. 10+ 300 на стойност от 316 083 лева.

По други обекти работихме усилено и ще бъдат завършени през 2022 година, като:

Нов градски център на гр. Доспат на стойност от 4 500 000 лева. 
Ремонт на ОУ Бръщен на стойност от 190 800 лева. 
Доставка и монтаж на паркови и други съоръжения, информационна система с ЛЕД дисплей на стойност от 112 338 лева.
Проектиране на укрепване на свлачищен участък засягащ площадка за компостиране и предварително третиране ТБО в с. Барутин. По предварителни данни на проектанта, този обект ще е на стойност от около 920 000 лева, като ще се опитаме да осигурим финансиране и да го изпълним. 

Има ли нови обекти, които ще започнат да се изпълняват през тази година?

- Да, има. Предстои в най-скоро време одобрение на проекти в част Водоснабдяване и Канализация  и  Електрозахранване за улиците „Крайбрежна“, „Панорамен път “ и „Каркъма“, като част Пътна е вече одобрена. След издаване на разрешение за строеж ще започнем изграждането на първи етап от улица „Крайбрежна“ от отклонката й от Път II-37 , малко след Мейзинова чешма, до км 1 +283.  Ще се изгради улица с ширина 9 м.,  от които тротоар от 2.00 м . в ляво  и велоалея с ширина 1,5 м., както и две платна  за движение на МПС със ширина от 2,75 м., както и укрепителни подпорни стени .  Наред с това ще се положи нов водопровод и ще се изгради обратна канализация за отпадните води.  Ще се изгради и улично осветление по  протежение на улиците.

Като че ли това Ваше намерение, конкретно за ул. „Крайбрежна“, породи доста дискусии сред обществеността. Бяха изпратени заповеди за отчуждаване на част от  имотите на собствениците на земи, като една малка част от хората, единици бих казал,  сякаш са недоволни, че ще им бъдат отчуждени части от имотите им?

- Да, така е. На пръв поглед реакцията е нормална. Отнема Ви се част от имота и същият вече е по-малък, ето, ние като собственици сме ощетени. На практика обаче ситуацията е точно обратна. Този проект се прави и ще бъде от голяма полза за собствениците на земи в района.  Тези земи са стояли от времето на земеразделянето до сега почти неизползваеми, а собствениците са нямали и 1 лев приход от тях. Даже спряхме да ги косим или обработваме по какъвто и да е друг начин. Стойността на тези имоти се движи към момента около 10 лв. за квадратен метър. Имаше известно покачване на цените към 2008 и 2009 г. , когато бяха реализирани няколко сделки в района на цени около 30 – 40 лв. за м2 и то със ПУП, след което пазара замря и реалната цена падна до сегашните стойности, като вече повече от 10 г. няма желаещи да купуват. След изграждане на улицата имотите в района ще станат атрактивни и хората само ще спечелят от това.  Давам кратък пример: 
    Вие сте собственик на 1 000 кв. м. земя в района. Цената на този имот е от порядъка на 10 000 лв.  към момента.  Отчуждават Ви се например около 40 кв. м. земя за изграждането на улицата. За тези 40 кв. м. ще получите обезщетение по 10 лв. за кв. м. ако е земеделска земя или 400 лв. Ако земята е урегулирана, тоест има ПУП, цената е 20 лв. за кв. м.  Но ще вземем пример със земеделска земя, които преобладават в района. 
    И така след отчуждаването, имота от 1 000 м2 остава 960 м2.  След изграждането на улицата, имотите в район ще станат изключително атрактивни и съм сигурен че цената за 1 кв. м. ще скочи до около 50 лв.  на квадрат.  Или, имотът Ви от 960 кв. м. вече ще струва около 48 000 лв. Като прибавим и онези 400 лв. получени за отчуждението, общата цена за този примерен имот ще бъде от порядъка на 48 400 лв. Това означава, че в резултат на изграждане на улицата, този имот ще е завишил цената си с цели 38 400 лв. Това е приблизително  четворно увеличение на цената на имота.  

Между другото трябва да отбележа, че на болшинството от собствениците им се отчуждават парчета с размери от 8 до 20 кв. м., в зависимост от големината на лицето на терена към улицата. Много малка част от имотите, бих казал единични случаи са тези, на които ще им се отчуждят парчета с размери от 50, 60 до 100 кв. м. 
Важно е също да кажа,  че земите бяха оценени от лицензиран оценител по 1.60 лв. за кв. м. земеделска земя и 10 лв. на кв. м. за земя с ПУП.  На заседанието на Общински съвет Доспат, на което трябваше да се одобрят тези цени, ние с общинските съветници възразихме срещу тези ниски оценки и предложихме, съответно одобрихме цени от 10 и съответно 20 лв. за кв. м. урегулирана земя, което е няколкократно увеличение.
Ето защо считам, че собствениците на имоти трябва да са абсолютно доволни от реализацията на този проект и да ни подкрепят в това наше начинание.  Сигурен съм, че с реализацията на този проект ще повишат и цените на земята в съседните местности.

Споменахте, че това е първи етап от улицата. На колко етапа сте предвидили да бъде изградена ?

- Улицата е доста дълга и сме я разделили на 3 етапа. Сега сме осигурили финансиране и ще изградим първи етап. През следващите години ще се постараем да осигурим финансиране и да изградим постепенно и втори етап, който завършва там където завършва сега еко-пътеката. Трети етап завършва с излаз на пътя непосредствено преди м. „Зелниково“ / Преди патичарника /.  Същевременно ще търсим финансиране и по европейски програми, защо трябва да изградим и ул. „Панорамен път “ , която слиза от овчарника към ул. „Крайбрежна“, също и ул. в м. „Каркъма“. 

Амбициозна цел сте си поставили…

- Да, такава е. Човек е толкова голям, колкото са големи амбициите му, беше казал някой. Ще бъде трудно, но ще се постараем да доведем тези проекти до край.  Знам , че ще има съпротива от страна на опозиционно настроени жители, но считам това за един изключително полезен проект, който ще даде много голям тласък на гр. Доспат в развитието на туризма.  Бъдещето на общ. Доспат е туризма. Затова, призовавам хората, собственици на земи в района, и не само, да бъдат по активни, да разработват ПУП-ове, да инвестират в изграждането на къщи за гости, малки семейни хотелчета, заведения за хранене и други развлечения. Това ще им осигури приличен доход и по-добър живот.  А общ. Доспат гарантирано ще оказва пълно съдействие в тези начинания, естествено всичко трябва да е в напълно законна форма.   

Какви други проекти предвиждате да започнат реализацията си през тази година ?

- Предстои да кандидатстваме пред МИРГ за изграждане на паркинг и атракции  на площад „НАТО“ в м. Рибарска среща  на стойност от 150 000 лева.
- Предстои да се извърши рехабилитация по ПРСР - ДФ Земеделие на улици в населените места Црънча, Барутин, Доспат и Късак на стойност от 730 000 лева.
- Предстои и  Ремонт на покрива на ЦОП и ДЦДМУ гр. Доспат на стойност от 78 600 лева.
- Подготвяме проекти за реконструкция на външните водопроводи на гр. Доспат от            м. „Калаикоското“ и м. „Мирчов кайнак“.  
- Имаме готов проект и кандидатствахме пред ПУДОС за разширение на сметището в с. Барутин , поради изчерпване на капацитета му, на стойност 3 453 007 лв.  
    
В сферата на образованието как стоят нещата?  Тя е от изключителна важност за подрастващото поколение, за нашите деца.  

- Там също свършихме много работа през изминалата година. Осигурихме още един 32-местен автобус за безплатен превоз на учениците, като така автобусите станаха общо 3 бр. И може би най-важното нещо е, че успяхме да извоюваме ОУ „Васил Левски“ в с. Змейца да бъде защитено училище. Това ще осигури финансово спокойствие на училището, ако мога така да се изразя. На практика спасихме училището от закриване. Досега училището изпитваше непрестанни трудности, винаги не достигаха финансите дори за заплати на учителите. През месец Декември, по мое предложение, Об С – Доспат прие решение за дофинансиране на училището с общински средства, тъй като за поредна година беше изпаднало във финансово затруднение. Но, след като излезе решението за обявяването му за защитено, се осигуриха и съответните средства, с които училището приключи годината с остатък. 
И пак ще повторя, през изминалата година извършихме основен ремонт на покрив и отоплителна инсталация на ОУ в с. Змейца на стойност от 282 000 лева., а през тази година продължаваме ремонт с поставяне на мълниезащита, и други дребни СМР за 10 320 лв. Отделно от това изградихме в двора на училището и новата спортна площадка за  131 хил. лв. 
Всичко това ще гарантира на родителите, че техните деца ще продължат учат в едно обновено, приветливо училище до 7-ми клас, а на учителите ще продължи да осигурява работа и прилично заплащане, каквото безспорно им се полага.

В социалната сфера се изпълняваха няколко проекта. Какво е положението там и ще продължи изпълнението им през новата година?   

- През 2021г. в социалната сфера защитихме и продължихме изпълнение на проект „Патронажна грижа +“ чрез, който осигурихме работа на 12 човека и грижи за 61 потребители. 
- Проект „Лична помощ“ също продължи своята реализация. Чрез него осигурихме работа на 57 човека и грижи за 57 болни и възрастни хора. 
- Проект „Асистентска подкрепа“ също продължи реализация през 2021г. , като осигурихме работа на 20 асистента чрез, които  полагахме грижи за 20 болни човека. 
- „Топъл обяд“ осигурявахме през цялата година, като започнахме с 200 потребителя на услугата , а в момента са 173.  За съжаление от една страна Ковид кризата и високата смъртност оказаха влияние, от друга страна се дигнаха пенсиите на хората и някои отпаднаха по тази причина. 
    Всички тези проекти ще продължат реализация и през 2022 г. Смея да го твърдя въпреки, че Бюджет 2022 на страната не е приет все още, но не вярвам управляващите да посегнат на тези социални придобивки на нуждаещите се хора, особено като се има предвид тежката енергийна криза и галопиращата инфлация , в която ни вкараха.  

Богата инвестиционна програма изпълнявате, социалните проекти вървят по план. За образованието се влагат много средства въпреки намаляващия брой деца в детските градини и училищата.  В този смисъл финансовото положение на общината какво е ? 

- За съжаление финансовото ни състояние не е много добро. Още от първия мандат през 2015 г. наследихме дългове в размер на повече от 8 млн. лв. и кредити за 1,690 млн. лв.  За 6г. или мандат и половина, намалихме дълговете на 5 млн. лв. и изплатихме 1,64 млн. лв. кредити.  Или, общо за тези 6 г. сме намалили задълженията на общината с над 4,64 млн. лв.  Това е огромна сума и понякога се питам как сме успели. В момента кредитите на общината са в размер на 53 хил. лв. само. Вероятно ще се наложи да вземем нов кредит от порядъка на 1.7 – 2 млн. лв. за да изплатим някои стари задължения и да подпомогнем инвестиционната ни програма. Във финансово отношение момента е особено подходящ, защото лихвите са много ниски, а цените на стоките и услугите, особено СМР се дигат с всеки изминал ден. Това оскъпява строителството много, поради което считаме, че колкото по-рано завършим обектите от инвестиционната програма, толкова по-евтино, респективно изгодно ще е за Общината. 
Трябва да кажа също , че в началото на януари 2022 г. Об С Доспат одобри План- сметката за управлението на битовите отпадъци и размера на такса битови отпадъци (ТБО) за 2022г. Ние предложихме, а общински съвет одобри, размера на ТБО да не се променя за 2022 г. Също така считам , че трябва да сме солидарни с населението и в тези тежки времена на инфлация и Ковид криза, да не забравяме и непосилното увеличение на тока, няма да предлагаме увеличение на каквито и да е Местни данъци и такси, поне докато можем да издържим. А ние ще се опитаме да издържим колкото се може по-дълго, бъдете убедени в това. 

В заключение искам да пожелая на жителите и гостите на община Доспат, новата 2022 г. да им донесе най-ценното нещо – здравето, повече щастие и късмет. Не на последно място им пожелавам да бъдат предприемчиви, да си поставят цели в живота, които да им донесат повече доходи, респективно спокойствие, а в лицето на общ. Доспат обещавам да срещнат институцията, която ще им помага в тези начинания !     
 

https://www.livechatalternative.com/