Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект № BG1 6M1 OP002-2.002-0001-C01 по две обособени позиции

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 08.06.2021
dogovor_OP s prilojenia N36
Дата на публикуване: 08.06.2021

obqvlenie za priklqcvane na dogovor informaciq
Дата на публикуване: 14.04.2021

https://www.livechatalternative.com/