Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за участие във Фестивала на народното творчество и в Събора на чешмарите

Дата на публикуване: 21.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022

П О К А Н А

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ
ДА БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ И ДА СПОДЕЛИТЕ
С НАС ЕМОЦИИТЕ И ВЪЛНЕНИЕТО ОТ КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР

ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ: 19, 20 И 21 АВГУСТ 2022 Г. 
ФЕСТИВАЛ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И
“СЪБОР НА ЧЕШМАРИТЕ”


Ц Е Л И:
1.Съхраняване на  българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на  българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура.
2. Даване възможност за изява на  изпълнители от различни възрастови групи  както с традиционни, така и с  нови неизвестни досега  песни, танци и  обичаи.
3. Утвърждаване на Фестивала на народното творчество като значимо събитие в културния календар на Община Доспат.
4. Стимулиране на културния туризъм в Община Доспат и района.
5. Даване на  възможност за сътрудничество между ръководителите и участниците както и  обмен на добри практики.

 У С Л О В И Я  З А  У Ч А С Т И Е:

1. Всички участници ще трябва да попълнят онлайн заявка /или попълнена заявка в прикачения файл/ за участие  в срок до 05.08.2022 г. Участието си могат да потвърдят и на телефон 0898 572 501. Заявки се изпращат на имейл dospat.festival@gmail.com.
2. Във Фестивала могат да се изявят певци, инструменталисти, танцьори, певчески и танцови състави, групи, оркестри и ансамбли от всички области на фолклорните изкуства.  Няма възрастови ограничения за участие.
 Началото на фестивала е на 20.08.2022 г. (събота) и 21.08.2022 г. (неделя) от 11:00 ч. – 17:00 ч. в местността “Събора” с изглед към красивия язовир “Доспат”.
- Всички участници ще получат ГРАМОТА за участие!
- Всички участници ще получат купон за храна, транспортните разходи са за сметка на участниците!
Телефони за връзка:
Тел: 0898 572 501 - инж. Светлин Красенов, гл.експерт “Образование и култура”. 
Откриването на Фестивала на народното творчество е на 20.08.2022 г. от 10:30 часа.

Съборът на чешмарите се провежда в съботния ден от 18 часа!


ВСИЧКО ЗА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНАТА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Дата на публикуване: 21.06.2022

https://www.livechatalternative.com/