Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ "Слънце"

Дата на публикуване: 01.08.2022
Последна актуализация: 01.08.2022

ДГ "СЛЪНЦЕ", град Доспат, община Доспат

ДЛЪЖНОСТ:  ОГНЯР
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.09.2022г. 
МЯСТО НА РАБОТА: ДГ " Слънце "- гр. Доспат, общ.Доспат 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
ОБРАЗОВАНИЕ:  СРЕДНО 
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: квалификация ОГНЯР 
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: не
ДРУГИ: 
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: неопределено време
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Заявление за заемане на длъжността
Копие от документа удостоверяващ завършена квалификация огняр
Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 
ОТ:  01.08.2022г
ДО:  26.08.2022г.
В СГРАДА НА: ДГ "Слънце", гр.Доспат, община Доспат 
АДРЕС: общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Шипка” №2
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0894438159

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ:  01.08.2022 г.

Забележка!
Свидетелство за съдимост /копие/, Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване и Карта за предварителен медицински преглед  се изискват от кандидата, който ще бъде назначен на обявената длъжност.
 

https://www.livechatalternative.com/