Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

МБАЛ – Смолян инвестира близо половин милион лева в нова апаратура

Дата на публикуване: 16.12.2021
Последна актуализация: 19.05.2023

„Болницата кандидатства за целева субсидия пред Министерство на здравеопазването с изготвена инвестиционна програма. Проектите ни са одобрени и договорът е подписан”, каза изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев. 

Близо половин милион лева ще инвестира МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян, в нова апаратура. Половината от средствата са отпуснати от Министерство на здравеопазването.  
„Болницата кандидатства за целева субсидия пред Министерство на здравеопазването с изготвена инвестиционна програма. Проектите ни са одобрени и договорът е подписан”, каза изпълнителният директор д-р Марин Даракчиев. Вече е преведена субсидия в размер на 234 000 лв. Осигуреното финансиране е 50% от стойността на апаратурата, а останалите 50% се поемат от МБАЛ-гр.Смолян, благодарение на доброто финансово състояние на лечебното заведение. 
Със средствата ще бъдат закупени висок клас ехокардиограф за Кардиологично отделение, многофункционална високопроизводителна цифрова ултразвукова система за Вътрешно отделение и видеобронхоскопска система, която ще се използва в областта на пулмологията.
"Имаме възможност да си позволим да закупим апаратура, която е на световно ниво. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на доставчици. Имаме обучени лекари със съответните сертификати. С тази апаратура ще се обучават и специализантите в съответните отделения. Внедряването на новата апаратура ще доведе до много по-високо ниво на диагностика и лечение", посочи още д-р Даракчиев и добави, че  МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД приключва годината в стабилно финансово състояние, без задължения.

https://www.livechatalternative.com/