Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община Доспат за 2022 г.

Дата на публикуване: 17.11.2022
Последна актуализация: 17.11.2022
Приложение № 2 - Разходи
Дата на публикуване: 17.11.2022

Приложение 1 - Бюджет 2022 г.
Дата на публикуване: 17.11.2022

https://www.livechatalternative.com/