Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Съобщение: Община Доспат осигурява дежурство и ще приема заявления на 18 март 2023 г. /събота/

Дата на публикуване: 17.03.2023
Последна актуализация: 17.03.2023

Уважаеми избиратели,

Община Доспат осигурява дежурство на 18 март - събота от 08,00 до 17,00 часа и ще приема заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели. 

За допълнителна информация - на телефон 0894438119, Ирина Джамбазова, главен специалист „ЕСГРАОН” и административно обслужване в Общинска администрация – Доспат.

https://www.livechatalternative.com/