Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Кметът на Община Доспат кани представители на партии и коалиции на консултации за определяне съставите на СИК… ПОКАНА

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Изх. № АПИО-285/18.02.2021 г.

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
ПП „ВОЛЯ”
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

Ел. адреси: 
paunov@gerb.bg  
bsp@bsp.bg
chairman@dps.bg
presscenter@nfsb.bg
centrala@ataka.bg
vmro@vmro.bg 
krisstina.gargorova@gmail.com
team@demokrati.bg

П О К А Н А

Относно:    Провеждане на консултация за съставяне на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Доспат, във връзка с провеждането на избори за народни представители, насрочени на 04 април 2021 год.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне съставите на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Доспат за предстоящите избори за народни представители, насрочени на 4 април 2021 година.

Във връзка с изготвяне на предложение за състава на секционните избирателни комисии до Районна избирателна комисия град Смолян, на основание чл. 91 от Изборния кодекс, определям дата за провеждане на консултациите: на 22 февруари 2021 г. (понеделник) от 11,00 часа в кабинет № 206, намиращ се на ул.”Кап. Петко Войвода” № 3, в сградата на Община Доспат.

Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. и Решение № 2063-НС/16.02.2021 г. на ЦИК, Решение № 9-22 НС и № 10-22 НС от 17.02.2021 г. на РИК както и ИК.
С цел улесняване на работата ни по време на предстоящите консултации, приложено изпращаме:
1.    Справка относно разпределение на членовете за СИК в община Доспат, съгласно утвърдените Методически указания на ЦИК, приети с № 2062-НС/16.02.2021 г.– Приложене № 1;
2.    Предложение за членове на СИК – форма за попълване с имената на членовете на СИК. 

Поканата, важни решения на ЦИК и РИК по отношение на провеждането на консултациите, както и предложението в електронен вариант са публикувани и на сайта на община Доспат и електронната страница на „Вестник на Община Доспат“, секция „Избори“.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
Кмет на Община Доспат

 

https://www.livechatalternative.com/