Заповед относно: Забранява се консумацията на спиртни напитки на публични места от 24:00 часа на 20.11.2021 г. до 24:00 часа на 21.11.2021 г.

Дата на публикуване: 19.11.2021
Последна актуализация: 19.11.2021

З А П О В Е Д
№ К- 720/18.11.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.18, от Изборния кодекс, във връзка с опазването на обществения ред и осигуряване на нормално организационно-техническо провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур, насрочен за 21 ноември 2021 година,

НАРЕЖДАМ:

    1. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови прояви в дните 20 и 21 ноември 2021 година, при които могат да се създадат предпоставки за нарушение на обществения ред в населените места на община Доспат.
    2. Забранявам консумацията на спиртни напитки на публични места от 24:00 часа на 20.11.2021 г. до 24:00 часа на 21.11.2021 г.
    - за целта служители на Общинска администрация – Доспат, кметове в кметства и кметски наместници по населени места съвместно с органите на РУ – МВР – Девин да извършват проверки по спазване на заповедта и на нарушителите да се съставят актове за издаване на наказателни постановления. 
    3. Длъжностните лица, кметове в кметства и кметски наместници по населени места да уведомяват заинтересованите страни за забраната по т.1 и  т. 2.
    4. Кметове в кметства и кметски наместници по населени места да осигурят условия за работа на секционните избирателни комисии.
    5.  От страна на РУ – МВР – Девин да се засили наблюдателността и контрола в цялата община за недопускане на негативни действия и прояви, застрашаващи живота и здравето на населението.
    - да се засили бдителността и от страна на гражданите и при появата на съмнителни лица, и такива, извършващи неправомерни действия, анонимни телефонни обаждания, заплахи за престъпления незабавно да се уведомява РУ – МВР – Девин.
    6.  Да се засили наблюдателността и пропускателния режим в сградата на общината и в кметствата.
    Настоящата заповед да се сведе до знание на РУ – МВР – Девин, РСПБЗН – Доспат, РИК - Смолян, кметове и кметски наместници в кметства по населени места и всички лица от Общинската администрация, имащи отношение по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 година, както и на населението чрез интернет-страницата на общината. Копия от настоящата заповед да се поставят на оживени места в населените места на общината.
    
На нарушителите да се съставят актове по ЗАНН и Наредба за опазване обществения ред в община Доспат.


Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат