Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Провеждане на консултация за определяне състава на ПСИК за община Доспат, във връзка с провеждането на избори за народни представители, насрочени на 04 април 2021 год.

Дата на публикуване: 20.03.2021
Последна актуализация: 19.05.2023

Изх. № АПИО-430/20.03.2021 г.

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ”
ПП „ВОЛЯ”
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“


П О К А Н А

Относно:    Провеждане на консултация за определяне състава на ПСИК за община Доспат, във връзка с провеждането на избори за народни представители, насрочени на 04 април 2021 год.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Решение № 2117-НС/22.02.2021 г., т. 9 на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК), образувана със Заповед № К-229/20.03.2021 година.
Съгласно същата Заповед, консултациите са насрочени за 20 март 2021 г. в кабинет № 206 в сградата на Община Доспат, от 17,00 часа.
Поканата се публикува на официалната страница на Община Доспат, секция „Избори“.

С уважение,

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

 

https://www.livechatalternative.com/