Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Протокол № 1 от Първо тържествено заседание на Общински съвет Доспат на 8.11.2023 г.

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023
https://www.livechatalternative.com/