Платилите ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА до 30 април получават 5% отстъпка

Дата на публикуване: 27.01.2022
Последна актуализация: 27.01.2022

Справка за задължения може да направите на адрес:
https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/local.taxes.and.fees

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,
От 06 януари 2022 г. започна заплащането на дължимия ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.
Сроковете за заплащане са:
• първа вноска – до 30 юни 2022 г.
• втора вноска – до 31 октомври 2022 г.
• предплатилите до 30 април 2022 г. за цялата година, получават отстъпка от 5 %.
Заплащането може да извършите в брой или чрез ПОС терминално устройство на КАСА – Местни данъци и такси в Центъра за административно обслужване на адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко войвода.” № 3, сградата на Община Доспат, стая №106, а също така заплащане може да извършите и по банков път по сметка на община Доспат:
IBAN:BG70IABG74918401035200;
BIC:IABGBGSF
ПРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
ГР. СМОЛЯН
Код за вид плащане: 44 23 00 – Данък върху превозните средства

Справка за задължения може да направите на адрес:
https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/local.taxes.and.fees

За целта е необходимо да имате личен ПИН код, който можете да получите срещу представен документ за самоличност в служба „Местни данъци и такси” гр. Доспат, ул. „Кап. Петко войвода” №3,сградата на Община Доспат, стая №106.
Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Доспат може да бъде използван на адрес:
https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/local.taxes.and.fees
 

https://www.livechatalternative.com/