Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

ПОКАНА за публично обсъждане на предложение за изменения в Наредбата на Об С Доспат за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

П О К А Н А

Уважаеми жители на община Доспат,  
     
 На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове  Ви уведомяваме, че на 30.04.2024 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат на ул. „Капитан Петко Войвода“ №3, ще се проведе публично обсъждане на предложение за изменения в Наредбата на ОбС Доспат за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Публичното обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:
1.Запознаване на присъстващите с измененията на Наредбата на ОбС Доспат за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
2.Обсъждане на изменения в Наредбата на ОбС Доспат за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
         
Материалите по публичното обсъждане са публикувани в интернет сайта на Община- Доспат  www.dospat.bg (в прикачения файл).

Гражданите и други заинтересовани лица могат да представят своите мнения, предложения и становища в писмен вид в деловодството на община Доспат, ул. ”К. П. Войвода” №3, както и на e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg до 17:00 ч. на 29.04.2024г. 
 

https://www.livechatalternative.com/