Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Съобщение от Пресцентъра на МВР във връзка с гражданите, които нямат валидни документи за самоличност в деня на изборите

Дата на публикуване: 20.09.2022
Последна актуализация: 20.09.2022
https://www.livechatalternative.com/