Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPU17

Удължaвa се cpoĸa нa пpeдocтaвянe нa coциaлнaтa ycлyгa “Πaтpoнaжнa гpижa + в Oбщинa Доспат“

Дата на публикуване: 18.05.2022
Последна актуализация: 03.11.2022

Kмeтът нa oбщинa Доспат инж. Елин Радев пoдпиca дoпълнитeлнo cпopaзyмeниe c Упpaвлявaщия opгaн нa Oпepaтивнa пpoгpaмa „Paзвитиe нa чoвeшĸитe pecypcи“ зa yдължaвaнe cpoĸa нa пpeдocтaвянe нa coциaлнaтa ycлyгa “Πaтpoнaжнa гpижa + в Oбщинa Доспат“, финaнcиpaн oт Eвpoпeйcĸия coциaлeн фoнд c oщe 6 мeceцa, считано от 20.05.2022 г.

Общата стойност на средствата по проекта са 159 317,40 лева, за разходите за Компонент 1 са 106 211,60 лева, а за предстаящият Компонент 2 са 53 105, 80 лева.

Общината продължава дейностите по  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0095-С01 по процедура BG05M9OP001-6.004 – Патронажна грижа + - Компонент 2., по две направления.

Първото направление е за обгрижване на възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда и е насочено към минимум 21 души, като 5 домашни санитаря, 1 медицинска сестра, 1 психолог и един координатор/диспечер той и шофьор, които предоставят интегрирана здравно-социална услуга включваща: помагане на възрастните при  пазаруване, чистене, готвене, плащане на сметки, издаването на направления и посещението на лекари, поставяне на инжекции, мерене на кръвно налягане и следене на кръвната захар, взаимоотношения с близки, разговори. Интегрирано здравната социална услуга се предоставя на потребителите максимум по 2 часа на ден.

Второто направление включва дейности, свързани с превенцията на коронавируса и обхваща 40 потребители на социални услуги в делегирани от държавата дейности, както и 5 служителя – двама портиера и трима хигиенисти. Предвидено е осигуряването на лични предпазни средства, дезинфекция, тестване на персонал и потребители 

Желаещите да се включат в програмата все още могат да подават заявления, но те ще бъдат включени при евентуална нужда. Условията за кандидатстване и критериите за подбор остават непроменени по проекта, съгласно Обяви публикуване на сайта на Община Доспат – www.dospat.bg

 

 

https://www.livechatalternative.com/