Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ОБЩИНА ДОСПАТ

БАНКОВА СМЕТКА:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – КЛОН СМОЛЯН,
IBAN: BG70IABG74918401035200; BIC: IABGSF.

1.    442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;
2.    442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ;
3.    442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА;
4.    442500 – ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН;
5.    442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК;
6.    441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК;
7.    448007 – ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ;
8.    443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ;
9.    442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА.