Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на Община Доспат - стая № 105

Адрес:

гр. Доспат, п. к. 4831

ул. "Кап. Петко Войвода" № 3

тел. 03045 20 06

Общинска администрация Доспат използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга. Същите са приложени като прикачени файлове