Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка. Това става на телефон 03045 20 06, като задължително посочва входящия номер.