Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12157
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H47

Искане за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

За да получите определена категория обществена информация, следва да попълните заявление до Кмета на Община Доспат

 

https://www.livechatalternative.com/