Анкета община Доспат

Вие посещавате общинска администрация в качеството си на?
За какви услуги най-често посещавате Община Доспат?
Моля въведете вида услуга
Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?
Служителите от ЦАО съдействаха ли Ви при попълване на документите?
Смятате ли, че служителите на Община Доспат са професионално добре подготвени:
Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?
Информацията достатъчно изчерпателна ли беше?
Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?
посочете закъснението и вида на услугата:
Как оценявате качеството на предоставяне на услугите?
Вашето посещение в ЦАО отне ли Ви повече от 20 минути?
посочете вида на услугата
Времетраенето на административното обслужване в ЦАО беше ли оптимално за Вас?
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
моля, посочете:
Какви мнения и препоръки, свързани с административното обслужване бихте отправили?