Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Анкета община Доспат - 2022г.

Колко често използвате услугите на общинска администрация?
Моля опишете с коментар информацията, която искате да предоставите.
От какъв вид услуга се възползвате най-често?
Моля опишете с коментар услугите, които използвате.
Как подадохте заявлението за административната услуга?
Моля в коментар да опишете начинът на подаване на заявлението, ако отговорът Ви е различен от посочените.
По какъв начин Ви беше предоставена административната услуга?
Моля в коментар да опишете как получихте услугата.
Как бихте оценили обслужването?
Моля опишете с коментар Вашата оценка за нивото на обслужването.
Данъците и таксите, които плащате отговарят ли на очакванията Ви?
Моля опишете Вашите очаквания в коментар.
Колко пъти досега сте ползвали услуги, предоставяни от община Доспат?
Моля опишете с коментар колко често сте се възползвали от услугите на Община Доспат.
Кои места за административно обслужване сте посещавали?
В каква степен получавате нужната Ви информация?
Моля опишете с коментар как бихте искали да получавате нужната Ви информация.
Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?
Моля в коментар да опишете защо Ви се е наложило да посещавате определени служители.
Откъде получихте първоначална информация за извършваните от Община Доспат услуги?
Добавете в коментар как всъщност се уведомихте за услугите в Общината.
От къде предпочитате да се информирате за детайли и/или новости в административното обслужване в Община Доспат?
Моля в коментар да поясните от къде предпочитате да се информирате за детайли и/или новости в административното обслужване в Община Доспат.
Смятате ли, че административното обслужване в Община Доспат се подобрява?
Моля да поясните в коментар Вашия отговор.
Как оценявате усилията на Община Доспат в посока намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса (КАО – комплексно административно обслужване)
Моля да поясните в коментар Вашия отговор.
Според Вас има ли прояви на корупция в Общината?
Моля да поясните в коментар Вашия отговор.
Как бихте реагирал/а, ако станете свидетели на корупционни действия или жертва на подобно отношение?
Моля да поясните в коментар Вашия отговор.
Възползвали ли сте се от предлаганите електронни административни услуги на Община Доспат?
Моля да поясните в коментар Вашия отговор.
Одобрявате ли този начин на заявяване на услуги?
Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на общинските служители за бързото решаване на проблема Ви?
Моля да обосновете в коментар Вашия отговор.
С какво ниво на общинска администрация, осъществихте контакт?
Четете ли публикациите в сайта на Общината?
Лесно ли намирате търсената от Вас информация в сайта?
Одобрявате ли визията и навигацията на сайта на Общината?
Какво може да се подобри в предлаганите услуги?