Село Барутин

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Село Барутин, община Доспат

Красимир Мантов - кмет на с.Барутин, общ. Доспат
Население:1723
Надм. височина 1050 м
Пощ. код 4830
Тел. код 03046
Село Барутин се намира на 6 км. южно от град Доспат.

Страницата на Барутин във Фейсбук.
  
Кратка географско-историческа-икономическа характеристика

Селището Барутин е с многовековна история. Създадено е в дълбока древност, първите сведения за него датират след извършените археологически разкопки на територията му от Археологичаския музей - гр. Смолян с ръководител доц. Дамянов. Самото название на селото - Барутин, "Бартина" произхожда от славянската дума - "бара", която означава много-влажно място /канал пълен с вода с различни дълбочини където се образува водовъртеж/  В селището има много глина от която е направена стената на язовир Доспат, от самата дума глина / тина / се образува името Бартина по късно прейменувано на Барутин. Селището се намира в западния дял на Родопа планина, най-обширната и красива планина на България. Разположено е в средната част на Доспатската река с широки и обширни меандри , които образуват равнинната част на селото. Към тази река на територията на селището се вливат и два неини притока: Караджа-дере и Чавдарска. Така образувания водосборен отток на реката е бил много голям и чист. Във водите му е имало изключително голямо разнообразие на риба - пъстърва, мряна, змиорка и др. В последствие екологията е променена, след построяването на язовир Доспат.  Като село Барутин е разположено в близост с границите на Гърция на юг, Благоевградска област на запад. Надморската му височина е 1050 метра, която височина позволява отглеждането на много голям диапазон от селскостопански култури /картофи, царевица, фасул, грах, леща, различни зеленчуци и технически култури/ , които заедно със скотовъдството са били основния поминък на хората в миналото. Барутин е заобиколен с древни високи борови и смърчови  гори с богат дивеч, богата флора и фауна. Това са били съществени предпоставки за препитание, а в близкото минало и развитие на промишленост - рудник "Изгрев", горска промишленост, селско стопанство. Свидетелствата от археологическите разкопки дават сигурни данни за древните обичаи, бит и култура на населението - пръстени, обици, гривни, керамични съдове, монети и др. Като историческа забележителност е и намиращият се на около 12 км. по течението на реката /западно/ древно римски мост, който свидетелства за връзката между Централна Беломорска Тракия с Горно-тракийска низина по времето на Римската империя. А във времето на 50-те год. на миналия век и военно - стратегическо значение, тъй-като реката е била много буйна и са липсвали бродове. Селото е в състава на община Доспат, област Смолян и към момента данните са за 2000 жители, 190 ученика и около 100 деца в ЦДГ. Селото е сто процента водоснабдено и канализирано с обратни води. Преди 60 - 70 год. за канализация в селото на може да се  говори. Кални улици и дворове както през пролетта така и зимата, подсушавало се чак през лятото. Как е изглеждало тогава селото и с какво се е препитавало неиното население, може с подробности дасе научи в етнографския музей  към ОУ "Никола Вапцаров" - Барутин. Сега Барутин е с определена инфраструктура, широки улици, една част от тях асфалтирани а други предстоят. Обществените институции в селото са: Кметството, Читалището, Основно Училище, ЦДГ, Здравна Служба и Поща. Къщите на населението са около 550 бр., всички те са нови и масивно построени, водоснабдени, канализирани, електрифицирани, битово много добре уредени, с добър външен вид. На територията на селището има много търговски обекти - частни и кооперативни. Територията на селото е покрита с три мобилни оператора, две сателитни телевизионни системи и две фирми доставящи интернет. Със собствен труд и средства голяма част от жителите на селото са изградили крайпътни водоснабдени беседки-чешми и място за отдих на гости и туристи сред природата. Икономиката в селището за сега е в рецесия за разлика от близкото минало, но все пак частната инициатива на предприемачите е голяма. Създадоха се множество цехове за преработка на дървен объл материал, за изработка на мебели и сувенири, шивашки цехове за трикотаж и обувки, както и събиране и преработка на гъби и други диворастящи култури. Една част от населението пътува в общината, където пласира своята работна сила в по-големи икономически единици, една от която е "Нитекс" - Доспат. Природна забележителност на селото е многовековното дърво - Кавак с огромен диаметър и височина - жив , но ням свидетел на живота в Барутин. В селището се наблюдава известна миграция, която е разбираема на общия фон на икономиката в страната. С привличането на инвестиции в сектора - Туризъм в общината се надяваме, че този поцес може да бъде спрян. Когато пристигнат туристи /гости/ в с. Барутин сами ще се убедят в гостоприемството на Барутинци и ще има какво да видят.

Написано от Зоя Големинова - Историк
Село Барутин се намира в Западните Родопи, близо до язовир Доспат. Селото се намира в локална равнина със средиземноморски климат, но поради надморската си височина не е типично изразен. Климатът е благоприятен за отглеждането на някои култури, нехарактерни за Родопите. Забелязват се щъркели и други обитатели на беломорската фауна, мигриращи от юг.