Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обществена поръчка с наименование „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за срок от 36 месеца от две обособени позиции” а ОП1-„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР на обекти с обем на СМР до 500 000 лева без ДДС” ОП 2 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР на обекти с обем на СМР над 500 000 лева без ДДС.

Дата на публикуване: 10.06.2021
Последна актуализация: 10.06.2021
Анекс 7 към договор 59 -1
Дата на публикуване: 12.11.2021

Анекс 6 към договор 59 1
Дата на публикуване: 12.11.2021

Анекс № 5
Дата на публикуване: 24.09.2021

Техническо предложение 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Техническа спецификация 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Анекси към договор 60 -1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Договор 60 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

техническа спецификация 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Анекси 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Договор 59 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Техническо задание 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Техническа спецификация 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Решение за открита процедура 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Решение за класиране 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Протокол №1 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Протокол 2 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Проектодоговор
Дата на публикуване: 10.06.2021

Писмо за отваряне на оферти 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Опис на представените документи
Дата на публикуване: 10.06.2021

Обявление
Дата на публикуване: 10.06.2021

Искане на писмена обосновка 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

Документация
Дата на публикуване: 10.06.2021

Доклад 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

pismo za re6enie za izpalnitel 1
Дата на публикуване: 10.06.2021

obqvlenie OP
Дата на публикуване: 10.06.2021

https://www.livechatalternative.com/