Вътрешни правила и процедури

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Тук публикуваме основните вътрешни правила, които използваме при работа в Общинска администрация Доспат