Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C12

Вътрешни правила и процедури

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.01.2024

Тук публикуваме основните вътрешни правила, които използваме при работа в Общинска администрация Доспат

ЗАПОВЕД А-613/22.10.2020 Г.
Дата на публикуване: 15.07.2022

https://www.livechatalternative.com/