Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

гр. Доспат, п. к. 4831

ул. "Кап. Петко Войвода" № 3

Център за административно обслужване - стая № 105

Телефон: 03045 20 06

Електронна поща: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg