Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

В Герба на Община Доспат са изведени най-забележимите символи, характерни за Общината  - зелената и чиста природа, в т.ч. водата и красивата природа и вековна гора, богатият животински свят. 

Герб на Община Доспат:

Герб на Община Доспат

Ключ на Община Доспат:

Ключ на Община Доспат

 

Плакет на Община Доспат:

Почетен плакет на Община Доспат

Герба на Община Доспат
Дата на публикуване: 25.11.2020

https://www.livechatalternative.com/