Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.11.2022

Град Доспат и язовир "Доспат"

Община Доспат е разположена в югозападната част на Родопите и административно попада в област Смолян. На юг общината граничи с Република Гърция, на изток с община Борино, на север с община Батак, а на запад с община Сатовча.

Общината включва един град Доспат и 7 села. Територията се определя като високопланинска гранична територия. Общината е част от Южен централен район за планиране. 

Територията на общината е 282,7 кв. км, което представлява 8,85% от общата площ на област Смолян и около 1,3% от територията на Южен централен район (ЮЦР, NUTS 2).

 

Административен център и населени места

В административните граници на общината са разположени 8 населени места, от които един град – Доспат, който е и административен център на общината и седем села:  
с. Барутин, с. Змеица, с. Бръщен, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар.

https://www.livechatalternative.com/