Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Главен архитект на Община Доспат е арх. Мано Лазаров

Главен архитект на Община Доспат е арх. Мано Лазаров. Арх. Лазаров е роден на 21.10.1959 г. в гр.Карлово, област Пловдив. Женен с една дъщеря.

Основното си образование е завършил в СОУ „Кирил и Методи” гр.Карлово.
Средното си образование е завършил в ЕСПУ „Васил Левски”, гр.Карлово.
Висшето си образование завършва във ВИАС гр.София, Архитектурен факултет, специалност „Архитектура”.
Работил е като проектант в ПКО към СМК „Кремиковци”, Проектант в „Главпроект”, София, Старши архитект в „МД Консулт – Архитекти”, Танзания, Архитект в „М.Б. Консулт – Архитекти”, София.
През годините е бил главен архитект на община Неделино – 2006-2007 г.,  2016-2019 г.,
Главен архитект на община Рудозем – 2011-2013 г., главен архитект на община Борино – 2014 – до момента, главен архитект на община Доспат – 2008 – до момента.
 

https://www.livechatalternative.com/