Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.09.2022

В Община Доспат има детски градини във всички населени места с изключение на с. Чавдар

Детски градини

1.    ДГ „Слънце”
2101011    гр. Доспат 4831     ул. „Шипка”№2       0894 43 81 59
Анелия Андреева Хаджиева    aneliq_dospat@abv.bg 

2.    ДГ „Звънче”
2101014    с. Змейца 4834    ул. „Граничар”№ 1    0894 43 81 29
Румяна Севдалинова Крапчева    rumyana_08@abv.bg
3.    ДГ „Елица”
2101012    с. Барутин 4830    ул. „Детелина"№5     0893 40 62 97            0887 42 85 29
Ирина Якимова Давидова    cdg_elica.barutin@abv.bg
4.    ДГ „Зора”
2101016    с. Црънча 4837     ул. „Просвета”№ 9А    0894 43 81 62
Елвина Асенова  Атипова    zora.crancha@abv.bg - защитена детска градина.
5.    ДГ „Мечта”
2101015    с. Късак 4832    ул. „Родопи” №7    0894 43 81 57
Емине Алиева Хърлова    cdgkatia@abv.bg
6.    ДГ „Петя Дубарова”
2101013    с. Любча 4833    ул. „Орфей” №46    0894 43 81 64
Анахид Джамалова Джамбазова    cdg_p.dobarova6@abv.bg - защитена детска градина.
7.    ДГ „Кокиче”
2101017    с. Бръщен 4821    ул. „Изгрев” №13    0894 65 69 73
Лидия Миладинова Караиланска    cdg_brashten@abv.bg - защитена детска градина.

https://www.livechatalternative.com/