Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK2

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

За 2019 г.

Декларации за несъвместимост за лицата, по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Доспат - подадени през 2020 г.

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Доспат - подадени през 2020 г.

***

Декларации  по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Доспат - подадени през 2020 г.

Публичен регистър на декларациите  по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Доспат - подадени през 2020 г.

***

За 2018 г.

Декларации за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Доспат - 2019 г.

Публичен регистър на декларациите  по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Доспат - 2019 г.

***

Декларации  по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Доспат - 2019 г.

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Доспат - 2019 г.

https://www.livechatalternative.com/