Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDHS0
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDHS3

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020 г. /подадени през 2021 г./

  Регистър на декларациите за 2021 г.
№ 27 Недко Хаджиев
№ 28 Касим Кехайов
№ 29 Красимир Мантов
№ 30 Кемал Бошнаков
№ 31 Веселин Минов
№ 32 Антон Доспатлиев

 

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. /за 2019 г., подадени през 2020 г./

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. /за 2018 г., подадени през 2019 г./

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г. /встъпителни декларации/

Архив

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 01.12.2021
https://www.livechatalternative.com/