Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Към настоящият момент Община Доспат няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.

https://www.livechatalternative.com/