Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Секретар на Община Доспат е инж. Веселин Илиев Калфов

Инж. Веселин Калфов - Секретар на Община ДоспатДата на раждане: 06.05.1970 г. в гр.Девин.

Образование: 

Технически университет – гр.София;
Природоматематическа гимназия „Васил Левски” – гр.Смолян;
ОУ „Никола Вапцаров”- с.Барутин.
Квалификация: „Техника и технология на текстила и облеклото”, „Педагогика” в СУ „Св.Климент Охридски”, „Текстилен и моден дизайн” – ТУ – София.
Допълнителни квалификации: MS Windows, MS Word, MS Exel, MS Power Point, Internet, Adobe InDesign CS5, Adobe Photoshop, Web design.

Професионален опит: 

От 1993 – 1999 г. – ПГ „Васил Левски” – гр.Доспат: учител; 
От 1999 - 2001 г. – „Нитекс” ЕАД, Гр.Доспат: началник цех;
От 2001 – 2008 г. – ПГ „Васил Левски” – гр.Доспат: учител; 
От 23.09.2008 – до 31.12.2015 г. – Главен експерт „Образование, култура, младежки и социални дейности” в община Доспат;
От 01.01.2016 г.: Секретар на община Доспат.
От 2012 г. отговаря за електронното издание на община Доспат: „Вестник на община Доспат”.
Опит в управлението на проекти с европейско финансиране;
Опит в писането на проекти. 

Семейно положение:

женен, с три деца

За контакти:

Тел. 0895 532 700.
E-mail: sekretar@dospat.egov.bg

https://www.livechatalternative.com/