Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OB5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C87

Формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно чл.22з, ал.1

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ
Дата на публикуване: 27.11.2020

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дата на публикуване: 27.11.2020

https://www.livechatalternative.com/