Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.12.2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2023 - 2027 ГОДИНА

 

Инж. Адалберт ФеревИнж. Адалберт Росенов Ферев

е  от град Доспат.  Роден на 05.05.1974г.Образование висше – строителен инженер.

Работил е като строителен инженер в Язовирен район ” Родопи” гр. Доспат.Общински съветник в Общински съвет – Доспат  мандат 2011-2015г.Председател на Общински съвет – Доспат, мандат 2015-2019г. В момента работи като Ръководител  в  Язовирен район”  Родопи” гр. Доспат. Семеен с едно дете.

 

 

 

 

 

Антон Руменов СариевАнтон Руменов Сариев 

е от село Барутин , община Доспат. Роден  на 23.01.1971г. Образование – средно специално , ел. техник. Работил е като предприемач.  Управител е  на фирма  ЕТ „Тони – Антон Сариев”.  В момента също се занимава с частен бизнес .Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

 

Инж. Стилиян Венциславов Балталиев Инж. Стилиян Венциславов Балталиев 

е  от с. Змеица, община Доспат.Роден  на 29.10.1986г. Образование – висше , магистър –  инженер със специалност  ”Горско стопанство и дърводобив”. Работил е девет години в” ЮЦДП”  гр. Смолян  ТП гр. Доспат. В момента работи като Директор на ТП ДГС гр. Доспат. Общински съветник в Общински съвет – Доспат, мандат 2015 – 2019г. Семеен  с две деца.

 

 

 

 

 


Исмет  Исавов  ШалгановИсмет  Исавов  Шалганов

е от с. Късак, община Доспат. Роден на 23.02.1974г.Образование средно специално ,ел. техник. Работил е в частния бизнес. В момента също е предприемач в частния бизнес. Семеен с едно дете.

 

 

 

 

 

 

Александър Атанасов КуцлевАлександър Атанасов Куцлев

е  от  град Доспат. Роден на 06.09.1955г. Образование средно специално.Завършил е горски техникум , специалност „ Механизъм на горското стопанство”. Работил е 35 години като данъчен инспектор. В момента се занимава с частен бизнес (счетоводна кантора). Общински съветник в Общински съвет – Доспат мандат 2015-2019г. Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

 

Красимир Бисеров ПехливановКрасимир Бисеров Пехливанов

е от село Бръщен ,община Доспат. Роден на 12.01.1979г. Образование висш е, магистър „Публична администрация” , завършил в УНСС гр. София. Работил е като Кмет на с. Бръщен мандат 2003-2007г. От 2007г. до сега работи като главен експерт в Общинска служба по земеделие – Доспат. От 2011г. до 2019г.е общински съветник и зам. Председател на Общински съвет – Доспат.Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА

 

Инж. Адалберт ФеревИнж. Адалберт Росенов Ферев

е  от град Доспат.  Роден на 05.05.1974г.Образование висше – строителен инженер.

Работил е като строителен инженер в Язовирен район ” Родопи” гр. Доспат.Общински съветник в Общински съвет – Доспат  мандат 2011-2015г.Председател на Общински съвет – Доспат, мандат 2015-2019г. В момента работи като Ръководител  в  Язовирен район”  Родопи” гр. Доспат. Семеен с едно дете.

 

 

 

 

 

Антон Руменов СариевАнтон Руменов Сариев 

е от село Барутин , община Доспат. Роден  на 23.01.1971г. Образование – средно специално , ел. техник. Работил е като предприемач.  Управител е  на фирма  ЕТ „Тони – Антон Сариев”.  В момента също се занимава с частен бизнес .Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

 

Инж. Стилиян Венциславов Балталиев Инж. Стилиян Венциславов Балталиев 

е  от с. Змеица, община Доспат.Роден  на 29.10.1986г. Образование – висше , магистър –  инженер със специалност  ”Горско стопанство и дърводобив”. Работил е девет години в” ЮЦДП”  гр. Смолян  ТП гр. Доспат. В момента работи като Директор на ТП ДГС гр. Доспат. Общински съветник в Общински съвет – Доспат, мандат 2015 – 2019г. Семеен  с две деца.

 

 

 

 

 

 

Фаик Мустафов ЧаушевФаик Мустафов Чаушев 

е от с. Бръщен.община Доспат. Роден на 14.10.1967г.Образование средно , специалност „Техник – лесовъд” , завършил в ТГСД гр. Банско.Работил е като охрана в горите в ДГС Широка Поляна и ТП ДГС гр. Доспат. В момента работи също като охрана в ТП ДГС гр. Доспат. Общински съветник в Общински съвет – Доспат, мандат 2015 – 2019г. Семеен с три деца.

 

 

 

 

 

 

Антим Лилков ЯсеновАнтим Лилков Ясенов

е от село Любча ,Община Доспат. Роден на 18.05.1966г. Образование висше –  инженер.Завършил е в  ТУ Варна.  Работил е като предприемач. В момента се занимава с частен бизнес ,с животновъдство и шивачество.Общински съветник в Общински съвет – Доспат, мандат 2015-2019г. Семеен с две деца.

 

 

 

 

 


Исмет  Исавов  ШалгановИсмет  Исавов  Шалганов

е от с. Късак, община Доспат. Роден на 23.02.1974г.Образование средно специално ,ел. техник. Работил е в частния бизнес. В момента също е предприемач в частния бизнес. Семеен с едно дете.

 

 

 

 

 

 

Атанас Малинов СтоевАтанас Малинов Стоев

е от с. Црънча, община Доспат. Роден на 25.12.1964г.Образование висше – магистър  по специалности  „Българска филология” във Великотърновски Университет и „ Кариерно развитие  и предприемачество „ в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.Специализации в Тракийски Университет гр.Стара Загора, Ангел Кънчев –  гр.Русе и Софийски Университет. Работил  е и в момента работи като Директор на ОУ „Н. Вапцаров „ в село Црънча. Общински съветник Общински съвет – Доспат, мандат 2015-2019г.

 

 

 

 

 

Александър Атанасов КуцлевАлександър Атанасов Куцлев

е  от  град Доспат. Роден на 06.09.1955г. Образование средно специално.Завършил е горски техникум , специалност „ Механизъм на горското стопанство”. Работил е 35 години като данъчен инспектор. В момента се занимава с частен бизнес (счетоводна кантора). Общински съветник в Общински съвет – Доспат мандат 2015-2019г. Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

 

Жана Руменова ДертлиеваЖана Руменова Дертлиева 

е от с. Змеица, община Доспат.Родена на 14.03.1990г.Образование висше, магистър по специалност „Счетоводство” , завършила в УНСС гр. София. Работила е като банков служител обслужващ клиенти в Интернешънъл Асет Банк АД ,офис Доспат.В момента е в отпуск по майчинство.Семейна с две деца.

 

 

 

 

 

 

Деян Събев ДеяновДеян Събев Деянов 

от с. Барутин, община Доспат. Роден на 25.12.1957г.Образование висше.Работил е  шест години като ел. техник в „ЗИП„  гр. Смолян. Вече тридесет и шест години е учител в ОУ ” Н. Вапцаров” с. Барутин. Три мандата е бил съдебен заседател в Районен съд гр. Девин.В момента е кандидат за съдебен заседател в Окръжен съд гр. Смолян. Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

 

Красимир Бисеров ПехливановКрасимир Бисеров Пехливанов

е от село Бръщен ,община Доспат. Роден на 12.01.1979г. Образование висш е, магистър „Публична администрация” , завършил в УНСС гр. София. Работил е като Кмет на с. Бръщен мандат 2003-2007г. От 2007г. до сега работи като главен експерт в Общинска служба по земеделие – Доспат. От 2011г. до 2019г.е общински съветник и зам. Председател на Общински съвет – Доспат.Семеен с две деца.

 

 

 

 

 

Красимир Лилков КрасеновКрасимир Лилков Красенов

е от град Доспат. Роден на 10.12.1950г. Образование средно.

Работил е като хотелиер в часния бизнес.Общински съветник в Общински съвет – Доспат мандати 2008-2011г., 2011-2015г. и 2015- 2019г.С две деца.

https://www.livechatalternative.com/