Z6_PPGAHG800H4T30QFILAPEVIM97
Z7_PPGAHG800H4T30QFILAPEVIML4

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.12.2023

Най значимото културно събитие на територията на Общината е Празника на Община Доспат, който се организира и провежда под Патронажа на Кмета през третите петък, събота и неделя на месец август от текущата година

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДОСПАТ

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2024 ГОДИНА

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2023-ТА ГОДИНА

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2022-РА ГОДИНА

Култура и религиозни дейности – отдел „Образование, култура и социални дейности“

1.    Подготвя и организира изпълнението на общинската културна програма и на международните, национални и местни конкурси, фестивали и други прояви, включени в него; 
2.    Изготвя годишен културен календар;
3.    Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата и духовното развитие, като изпълнява функциите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси; 
4.    Поддържа и постоянно актуализира информационна база данни за състоянието на всички културни институти и организации на територията на Общината;
5.    Подпомага и координира дейността на културните институти и на гражданите по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, съхранението на паметниците на културата, традициите и обичаите;
6.    Осъществява финансирането на дейността на културните звена и институти, включени към общинския бюджет и такива на смесено финансиране с Министерство на културата;
7.    Съдейства за развитието на международния културен обмен;
8.    Подготвя годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината и  контролира нейното изпълнение;
9.    Предприема мерки за опазване на културно-историческото наследство съвместно с Министерството на културата;
10.    Координира и разработва проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. и участва в работата на постоянните комисии и изпълняване решенията на Общински съвет;
11.    Осъществяване местната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;
12.    Дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията.
13.    Води регистър на Местните поделения на вероизповеданията и уведомяват за вписванията  Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет;
14.    Организират опзаването на военните паметници; 
15.    Създава обществено-експертните съвети и комисии по Закон за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ като  консултативни органи за определен срок ;
16.    Организира и координира  осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на общината, като оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си, както и извършват други дейности, определени в Закон за културното наследство ; 
17.    Създава обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината; 
18.    Изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост;
19.    Предприема незабавни действия по обезопасяване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност; 
20.    Назначава комисия по реда на чл. 73 от Закон за културното наследство ;
21.    Извършва необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност по реда на чл. 76 от Закон за културното наследство.

Народните читалища на територията на Община Доспат

Народно Читалище   "Иван Вазов-1926"    гр. Доспат    ул. "Първи Май" №1    0894438127    0895760115    chitalishte_dospat@abv.bg
Народно Читалище "Васил Коларов-1945"    с. Барутин    ул. "Бартина" №10    0895955847    0897434829    chitalishte_barutin@abv.bg
Народно Читалище "Христо Ботев-1950"    с. Змеица    ул. "Юг" №1    0896651747    0897940058    chitalishte_zmeica@abv.bg
Народно Читалище " Георги С. Раковски-1934"    с. Любча    ул. "Старата Чешма"№2    0896401563    0895482310    chitalishte_lubcha@abv.bg
Народно Читалище "Просвета-1959"    с. Црънча    ул. "Гоце Делчев"№1    0896041804    0896337595    chitalishte_crancha@abv.bg
Народно Читалище "Христо Смирненски-2004"    с. Бръщен    ул. "Бяло Море" №26    0897536700    0877177967    chitalishte_brashten@abv.bg
Народно Читалище "Васил Левски-2004"    с. Късак    ул. "Балкан" №8        0897055857    chitalishte_kasak@abv.bg
Народно Читалище "Георги Бенковски-2013"    с. Чавдар    ул. "Обиколна" №1        0878777356    chitalishte_chavdar@abv.bg

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ за разпределението  на годишната държавна и общинска субсидия  за читалищна дейност

 

РЕГИСТЪР  НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА   НА ОБЩИНА ДОСПАТ

1. Село Бръщен, община Доспат, област Смолян:
           -Римски мост – Римският мост е културен обект, разположен в местността Доспат дере на р. „Доспат”. Достъпът до обекта е с джип и пеша на разстояние от1 км в дясно от пътя за с. Бръщен, посока Доспат-Бръщен. В непосредствена близост са и паметните плочи на Дончо Ганев и Вергил Ваклинов граничари загинали в престрелка с диверсионно-разузнавателна група през нощта на 1 срещу 2 юли 1953г. Ежегодно на 1 юли се организира поход в памет на граничарите-герои от форум «Граничарите на България» с подкрепата на Община Доспат.
 
http://vestnikdospat.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
           -Паметна плоча на граничарите В.Ваклинов и Д.Ганев в местността «Ваклинова чука» - разположена е на 2 км. Източно от с.Бръщен. Достъпът е пеша, пътеката е с необходимите маркировки. На 1 юли се извършва почитане на паметта на загиналите граничари. Тук идват и руски туристи на събитието.
http://vestnikdospat.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
 
2. Село Црънча:
 -Край селото има скално образувание, наричано „Скалето”, използвано като светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са се извършвали древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място. В една от могилите е открита урна, съдържаща кости, останали след кремация и сребърен връх на копие. Едно от големите стари гробища е разположено на най-високата точка в землището на селото наречено „Горното гробе“. След аматьорски археологически проучвания на местни учители през 50-те години са разкрити скелетни погребения с инвентар главно от глинени съдове. При обхождания на обекта са открити материали от средновековието. 
-Местността „Скалето” се намира западно от с.Црънча и до нея се достига с     джип или пеша по пътя за с.Ваклиново. Отстои на 1,5 км.от селото.
-Друг интересен обект в близост до Црънча е селището в местността „Чуглата“ /намира се над самото село, достига се пеша на 300м./, където са открити фрагменти от антични глинени съдове. Друго антично селище е имало и в местността "Станделе" /намира се  непосредствена близост до местността „Скалето”/, а трето селище от същия период е локализирано и в местностите „Шабанца“ под „Скалето“ В местността „Брезе“ пък има голяма могила с височина 2 метра и диаметър 25-30 метра. Всички местности са локализирани около местността „Скалето” – достъпът е с джип или пеша, може и с лека кола.
 
3. Село Любча: 
 -Римски мост с надписи на римски по него по поречието на реката. Намира се южно под самото село на разстояние от 1 км. Достъпът е пеша, пътеката е маркирана.
-Руините на Пониква - срещано още като Поникова, е село, намирало се между днешните села Ваклиново, Осина и Любча. Селото е съществувало до 16 век в едноименната местност край Барутинската река, която носи същото име. 

4. Село Барутин:
 -Тракийско светилище в местността Долна Бартина - открита при археологически разкопки базилика, построена през 5-6 век.
 
5. Село Змейца
-Римският мост „Кемера“ на река Сърнена река се намира близо до пътя между село Змеица и град Доспат – достъп с лек автомобил.  Намира се до главния път.
-Тракийско светилище на връх „Виденица” 
-Тръгва се от автогара Доспат по пътя за Девин. Преди разклона за с. Касъка е вододелното било на доспатската покрайнина. На изток като висока купа сено се изправя вр. Виденица (1653 м н.в.). По-нататък пътното платно води през м. Касътското залесено. Приближаваме моста на р. Караджа дере (Сърнена река), населението на с. Змейца го нарича Кемера (Извит мост), това е старинният мост вдясно, който не се използва. От селището до вр. Виденица (1653 м н.в.) се минава през долината на р. Чилдере (Яребичен поток). След изворите и на североизток се достига до билото на върха. Високата му гранитна част е покрита с иголистни гори. Учени предполагат, че това е бил вр. Зелмисос, на който било построено второто по значение светилище на Дионисий. Според предположение на историографи тук навремето идвали Александър Македонски и Гай Октавий, бащата на Август, за да научат от жрицата какъв ще бъде изходът от предстоящите войни. Светилището имало голямо значение за живота на тукашното тракийско племе беси. Върхът е осеян с камени блокове и тераси, по които личат останки от крепостна съоръжения, изградени със солидна спойка. Вероятно тревната и горската растителност е покрила много ценни предмети от онова време, когато тук е кипял живот. Връх Виденица е обгледно място сред целия южен Виденишки дял. 
 
6. Село Чавдар:
-„Драгиева чешма” от известна родопска песен се намира в центъра не селото. 

7. Село Късак:
-Над село разклона за с. Късак има римски гробища и наличие на керамика – от главния път за селото се отклонява път, в ляво на 1 км. Достъп:  пеша.
-По поречието на реката в близост до старото село Късак има останки от римски мост – намира се по стария път за с.Барутин на 1,5 км. Достъп: с джип и пеша.

8. Град Доспат:
-„Крали Марковата Бърчина” /Почилената Бърчина/ – (крепост) по време на осмаското нашествие, като самостоятелен феодал владетел в този край се укрепил Крали Марко, множество могили в подножието, скупване на тракийски, римски, славянски могили. На самия връх има светилище. Части от пътя представляват калдъръм. Отстои на 4 км от главния път Доспат-Батак от гр.Доспат /към Батак/ - отбива се в дясно. Разстоянието е около 1 км. Достъп: с джип и пеша. Обща продължителност на маршрута е 2-4 часа.
-местност „Каукал” – разположен тракийски некропол, в подножието има пещера с дълбочина на пещерата около 10 метра, широчина – 2,5 метра, височина 2 метра. Намира се в посока на пътя Доспат-Г.Делчев на 3 км. посока Доспат-Г.Делчев има отбивка по която се достига до обекта. Разстоянието е 1,7 км от гл.път до обекта. Доспъп: пеша и джип. Маршрутът е кръгов – започва по пътя за гр.Г.Делчев, след което се отклонява в дясно и плавно се изкачва до красивите балкански поляни, където е разположен тракийския некропол.
-местност „Калето” -  древна крепост намира се по пътя Доспат – с.Змейца, като отбивката /има маркировка/ след Римския мост вляво продължава за горски пункт „Чарка” в период от 4 км. Местността е подходяща за всички видове автомобили. От този пункт се отделя по дървен мост следвайки указателните табели в дясно по запазения калдаръмен път, използван от обитателите на крепостта, както и от населението.
-останки от църква на хълма след телевизионната кула.
-„Зелниково” – римски гробове, останки от грънчарница – предположение, че е славянска

Съборът на чешмарите - уникален за България

 

 

https://www.livechatalternative.com/