Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Най значимото културно събитие на територията на Общината е Празника на Община Доспат, който се организира и провежда под Патронажа на Кмета през третите петък, събота и неделя на месец август от текущата година

Култура и религиозни дейности – отдел „Образование, култура и социални дейности“:

1.    Подготвя и организира изпълнението на общинската културна програма и на международните, национални и местни конкурси, фестивали и други прояви, включени в него; 
2.    Изготвя годишен културен календар;
3.    Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата и духовното развитие, като изпълнява функциите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси; 
4.    Поддържа и постоянно актуализира информационна база данни за състоянието на всички културни институти и организации на територията на Общината;
5.    Подпомага и координира дейността на културните институти и на гражданите по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, съхранението на паметниците на културата, традициите и обичаите;
6.    Осъществява финансирането на дейността на културните звена и институти, включени към общинския бюджет и такива на смесено финансиране с Министерство на културата;
7.    Съдейства за развитието на международния културен обмен;
8.    Подготвя годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината и  контролира нейното изпълнение;
9.    Предприема мерки за опазване на културно-историческото наследство съвместно с Министерството на културата;
10.    Координира и разработва проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. и участва в работата на постоянните комисии и изпълняване решенията на Общински съвет;
11.    Осъществяване местната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;
12.    Дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията.
13.    Води регистър на Местните поделения на вероизповеданията и уведомяват за вписванията  Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет;
14.    Организират опзаването на военните паметници; 
15.    Създава обществено-експертните съвети и комисии по Закон за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ като  консултативни органи за определен срок ;
16.    Организира и координира  осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на общината, като оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си, както и извършват други дейности, определени в Закон за културното наследство ; 
17.    Създава обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината; 
18.    Изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост;
19.    Предприема незабавни действия по обезопасяване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност; 
20.    Назначава комисия по реда на чл. 73 от Закон за културното наследство ;
21.    Извършва необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност по реда на чл. 76 от Закон за културното наследство.

Народните читалища на територията на Община Доспат:

Народно Читалище   "Иван Вазов-1926"    гр. Доспат    ул. "Първи Май" №1    894438127    895760115    chitalishte_dospat@abv.bg
Народно Читалище "Васил Коларов-1945"    с. Барутин    ул. "Бартина" №10    895955847    897434829    chitalishte_barutin@abv.bg
Народно Читалище "Христо Ботев-1950"    с. Змейца    ул. "Юг" №1    896651747    897940058    chitalishte_zmeica@abv.bg
Народно Читалище " Георги С. Раковски-1934"    с. Любча    ул. "Старата Чешма"№2    896401563    895482310    chitalishte_lubcha@abv.bg
Народно Читалище "Просвета-1959"    с. Црънча    ул. "Гоце Делчев"№1    896041804    896337595    chitalishte_crancha@abv.bg
Народно Читалище "Христо Смирненски-2004"    с. Бръщен    ул. "Бяло Море" №26    897536700    877177967    chitalishte_brashten@abv.bg
Народно Читалище "Васил Левски-2004"    с. Късак    ул. "Балкан" №8        897055857    chitalishte_kasak@abv.bg
Народно Читалище "Георги Бенковски-2013"    с. Чавдар    ул. "Обиколна" №1        878777356    chitalishte_chavdar@abv.bg

РЕГИСТЪР  НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА   НА ОБЩИНА ДОСПАТ

1. Село Бръщен, община Доспат, област Смолян:
           -Римски мост – Римският мост е културен обект, разположен в местността Доспат дере на р. „Доспат”. Достъпът до обекта е с джип и пеша на разстояние от1 км в дясно от пътя за с. Бръщен, посока Доспат-Бръщен. В непосредствена близост са и паметните плочи на Дончо Ганев и Вергил Ваклинов граничари загинали в престрелка с диверсионно-разузнавателна група през нощта на 1 срещу 2 юли 1953г. Ежегодно на 1 юли се организира поход в памет на граничарите-герои от форум «Граничарите на България» с подкрепата на Община Доспат.
 
http://vestnikdospat.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
           -Паметна плоча на граничарите В.Ваклинов и Д.Ганев в местността «Ваклинова чука» - разположена е на 2 км. Източно от с.Бръщен. Достъпът е пеша, пътеката е с необходимите маркировки. На 1 юли се извършва почитане на паметта на загиналите граничари. Тук идват и руски туристи на събитието.
http://vestnikdospat.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
 
2. Село Црънча:
             -Край селото има скално образувание, наричано „Скалето”, използвано като светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са се извършвали древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място. В една от могилите е открита урна, съдържаща кости, останали след кремация и сребърен връх на копие. Едно от големите стари гробища е разположено на най-високата точка в землището на селото наречено „Горното гробе“. След аматьорски археологически проучвания на местни учители през 50-те години са разкрити скелетни погребения с инвентар главно от глинени съдове. При обхождания на обекта са открити материали от средновековието. 
         -Местността „Скалето” се намира западно от с.Црънча и до нея се достига с     джип или пеша по пътя за с.Ваклиново. Отстои на 1,5 км.от селото.
             -Друг интересен обект в близост до Црънча е селището в местността „Чуглата“ /намира се над самото село, достига се пеша на 300м./, където са открити фрагменти от антични глинени съдове. Друго антично селище е имало и в местността "Станделе" /намира се  непосредствена близост до местността „Скалето”/, а трето селище от същия период е локализирано и в местностите „Шабанца“ под „Скалето“ В местността „Брезе“ пък има голяма могила с височина 2 метра и диаметър 25-30 метра. Всички местности са локализирани около местността „Скалето” – достъпът е с джип или пеша, може и с лека кола.
 
3. Село Любча: 
           -Римски мост с надписи на римски по него по поречието на реката. Намира се южно под самото село на разстояние от 1 км. Достъпът е пеша, пътеката е маркирана.
            -Руините на Пониква - срещано още като Поникова, е село, намирало се между днешните села Ваклиново, Осина и Любча. Селото е съществувало до 16 век в едноименната местност край Барутинската река, която носи същото име. 

4. Село Барутин:
     -Тракийско светилище в местността Долна Бартина - открита при археологически разкопки базилика, построена през 5-6 век.
 
5. Село Змейца
           -Римският мост „Кемера“ на река Сърнена река се намира близо до пътя между село Змеица и град Доспат – достъп с лек автомобил.  Намира се до главния път.
        тракийско светилище на връх „Виденица” 
     -Тръгва се от автогара Доспат по пътя за Девин. Преди разклона за с. Касъка е вододелното било на доспатската покрайнина. На изток като висока купа сено се изправя вр. Виденица (1653 м н.в.). По-нататък пътното платно води през м. Касътското залесено. Приближаваме моста на р. Караджа дере (Сърнена река), населението на с. Змейца го нарича Кемера (Извит мост), това е старинният мост вдясно, който не се използва. От селището до вр. Виденица (1653 м н.в.) се минава през долината на р. Чилдере (Яребичен поток). След изворите и на североизток се достига до билото на върха. Високата му гранитна част е покрита с иголистни гори. Учени предполагат, че това е бил вр. Зелмисос, на който било построено второто по значение светилище на Дионисий. Според предположение на историографи тук навремето идвали Александър Македонски и Гай Октавий, бащата на Август, за да научат от жрицата какъв ще бъде изходът от предстоящите войни. Светилището имало голямо значение за живота на тукашното тракийско племе беси. Върхът е осеян с камени блокове и тераси, по които личат останки от крепостна съоръжения, изградени със солидна спойка. Вероятно тревната и горската растителност е покрила много ценни предмети от онова време, когато тук е кипял живот. Връх Виденица е обгледно място сред целия южен Виденишки дял. 
 
6. Село Чавдар:
            -„Драгиева чешма” от известна родопска песен се намира в центъра не селото. 
7. Село Късак:
            -Над село разклона за с. Късак има римски гробища и наличие на керамика – от главния път за селото се отклонява път, в ляво на 1 км. Достъп:  пеша.
            -По поречието на реката в близост до старото село Късак има останки от римски мост – намира се по стария път за с.Барутин на 1,5 км. Достъп: с джип и пеша.
8. Град Доспат:
              -„Крали Марковата Бърчина” /Почилената Бърчина/ – (крепост) по време на осмаското нашествие, като самостоятелен феодал владетел в този край се укрепил Крали Марко, множество могили в подножието, скупване на тракийски, римски, славянски могили. На самия връх има светилище. Части от пътя представляват калдъръм. Отстои на 4 км от главния път Доспат-Батак от гр.Доспат /към Батак/ - отбива се в дясно. Разстоянието е около 1 км. Достъп: с джип и пеша. Обща продължителност на маршрута е 2-4 часа.
          -местност „Каукал” – разположен тракийски некропол, в подножието има пещера с дълбочина на пещерата около 10 метра, широчина – 2,5 метра, височина 2 метра. Намира се в посока на пътя Доспат-Г.Делчев на 3 км. посока Доспат-Г.Делчев има отбивка по която се достига до обекта. Разстоянието е 1,7 км от гл.път до обекта. Доспъп: пеша и джип. Маршрутът е кръгов – започва по пътя за гр.Г.Делчев, след което се отклонява в дясно и плавно се изкачва до красивите балкански поляни, където е разположен тракийския некропол.
            -местност „Калето” -  древна крепост намира се по пътя Доспат – с.Змейца, като отбивката /има маркировка/ след Римския мост вляво продължава за горски пункт „Чарка” в период от 4 км. Местността е подходяща за всички видове автомобили. От този пункт се отделя по дървен мост следвайки указателните табели в дясно по запазения калдаръмен път, използван от обитателите на крепостта, както и от населението.
            -останки от църква на хълма след телевизионната кула.
            -„Зелниково” – римски гробове, останки от грънчарница – предположение, че е славянска

Съборът на чешмарите - уникален за България


 

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Най значимото културно събитие на територията на Общината е Празника на Община Доспат, който се организира и провежда под Патронажа на Кмета през третите петък, събота и неделя на месец август от текущата година

Култура и религиозни дейности – отдел „Образование, култура и социални дейности“:

1.    Подготвя и организира изпълнението на общинската културна програма и на международните, национални и местни конкурси, фестивали и други прояви, включени в него; 
2.    Изготвя годишен културен календар;
3.    Участва във формирането и реализирането на държавната и общинска политика в областта на културата и духовното развитие, като изпълнява функциите, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Провежда форми и инициативи за разширяване обществената основа на развитие на културните процеси; 
4.    Поддържа и постоянно актуализира информационна база данни за състоянието на всички културни институти и организации на територията на Общината;
5.    Подпомага и координира дейността на културните институти и на гражданите по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, съхранението на паметниците на културата, традициите и обичаите;
6.    Осъществява финансирането на дейността на културните звена и институти, включени към общинския бюджет и такива на смесено финансиране с Министерство на културата;
7.    Съдейства за развитието на международния културен обмен;
8.    Подготвя годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината и  контролира нейното изпълнение;
9.    Предприема мерки за опазване на културно-историческото наследство съвместно с Министерството на културата;
10.    Координира и разработва проекти и програми и предложения до Общински съвет, договори, анекси и др. и участва в работата на постоянните комисии и изпълняване решенията на Общински съвет;
11.    Осъществяване местната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания;
12.    Дава експертни заключения и становища в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията.
13.    Води регистър на Местните поделения на вероизповеданията и уведомяват за вписванията  Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет;
14.    Организират опзаването на военните паметници; 
15.    Създава обществено-експертните съвети и комисии по Закон за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/ като  консултативни органи за определен срок ;
16.    Организира и координира  осъществяването на политиката по опазване на културното наследство на територията на общината, като оказва съдействие при извършването на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните ценности съобразно правомощията си, както и извършват други дейности, определени в Закон за културното наследство ; 
17.    Създава обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към общината; 
18.    Изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – общинска собственост;
19.    Предприема незабавни действия по обезопасяване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност; 
20.    Назначава комисия по реда на чл. 73 от Закон за културното наследство ;
21.    Извършва необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност по реда на чл. 76 от Закон за културното наследство.

Народните читалища на територията на Община Доспат:

Народно Читалище   "Иван Вазов-1926"    гр. Доспат    ул. "Първи Май" №1    894438127    895760115    chitalishte_dospat@abv.bg
Народно Читалище "Васил Коларов-1945"    с. Барутин    ул. "Бартина" №10    895955847    897434829    chitalishte_barutin@abv.bg
Народно Читалище "Христо Ботев-1950"    с. Змейца    ул. "Юг" №1    896651747    897940058    chitalishte_zmeica@abv.bg
Народно Читалище " Георги С. Раковски-1934"    с. Любча    ул. "Старата Чешма"№2    896401563    895482310    chitalishte_lubcha@abv.bg
Народно Читалище "Просвета-1959"    с. Црънча    ул. "Гоце Делчев"№1    896041804    896337595    chitalishte_crancha@abv.bg
Народно Читалище "Христо Смирненски-2004"    с. Бръщен    ул. "Бяло Море" №26    897536700    877177967    chitalishte_brashten@abv.bg
Народно Читалище "Васил Левски-2004"    с. Късак    ул. "Балкан" №8        897055857    chitalishte_kasak@abv.bg
Народно Читалище "Георги Бенковски-2013"    с. Чавдар    ул. "Обиколна" №1        878777356    chitalishte_chavdar@abv.bg

РЕГИСТЪР  НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА   НА ОБЩИНА ДОСПАТ

1. Село Бръщен, община Доспат, област Смолян:
           -Римски мост – Римският мост е културен обект, разположен в местността Доспат дере на р. „Доспат”. Достъпът до обекта е с джип и пеша на разстояние от1 км в дясно от пътя за с. Бръщен, посока Доспат-Бръщен. В непосредствена близост са и паметните плочи на Дончо Ганев и Вергил Ваклинов граничари загинали в престрелка с диверсионно-разузнавателна група през нощта на 1 срещу 2 юли 1953г. Ежегодно на 1 юли се организира поход в памет на граничарите-герои от форум «Граничарите на България» с подкрепата на Община Доспат.
 
http://vestnikdospat.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
           -Паметна плоча на граничарите В.Ваклинов и Д.Ганев в местността «Ваклинова чука» - разположена е на 2 км. Източно от с.Бръщен. Достъпът е пеша, пътеката е с необходимите маркировки. На 1 юли се извършва почитане на паметта на загиналите граничари. Тук идват и руски туристи на събитието.
http://vestnikdospat.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
 
2. Село Црънча:
             -Край селото има скално образувание, наричано „Скалето”, използвано като светилище през късната Бронзова епоха и през Желязната епоха, където са се извършвали древни тракийски езически ритуали, както и древен тракийски и римски път, свързващ населеното място с Беломорието. Забележително е голямото наличие на тракийски и римски гробове, разположени по цялото землище на населеното място. В една от могилите е открита урна, съдържаща кости, останали след кремация и сребърен връх на копие. Едно от големите стари гробища е разположено на най-високата точка в землището на селото наречено „Горното гробе“. След аматьорски археологически проучвания на местни учители през 50-те години са разкрити скелетни погребения с инвентар главно от глинени съдове. При обхождания на обекта са открити материали от средновековието. 
         -Местността „Скалето” се намира западно от с.Црънча и до нея се достига с     джип или пеша по пътя за с.Ваклиново. Отстои на 1,5 км.от селото.
             -Друг интересен обект в близост до Црънча е селището в местността „Чуглата“ /намира се над самото село, достига се пеша на 300м./, където са открити фрагменти от антични глинени съдове. Друго антично селище е имало и в местността "Станделе" /намира се  непосредствена близост до местността „Скалето”/, а трето селище от същия период е локализирано и в местностите „Шабанца“ под „Скалето“ В местността „Брезе“ пък има голяма могила с височина 2 метра и диаметър 25-30 метра. Всички местности са локализирани около местността „Скалето” – достъпът е с джип или пеша, може и с лека кола.
 
3. Село Любча: 
           -Римски мост с надписи на римски по него по поречието на реката. Намира се южно под самото село на разстояние от 1 км. Достъпът е пеша, пътеката е маркирана.
            -Руините на Пониква - срещано още като Поникова, е село, намирало се между днешните села Ваклиново, Осина и Любча. Селото е съществувало до 16 век в едноименната местност край Барутинската река, която носи същото име. 

4. Село Барутин:
     -Тракийско светилище в местността Долна Бартина - открита при археологически разкопки базилика, построена през 5-6 век.
 
5. Село Змейца
           -Римският мост „Кемера“ на река Сърнена река се намира близо до пътя между село Змеица и град Доспат – достъп с лек автомобил.  Намира се до главния път.
        тракийско светилище на връх „Виденица” 
     -Тръгва се от автогара Доспат по пътя за Девин. Преди разклона за с. Касъка е вододелното било на доспатската покрайнина. На изток като висока купа сено се изправя вр. Виденица (1653 м н.в.). По-нататък пътното платно води през м. Касътското залесено. Приближаваме моста на р. Караджа дере (Сърнена река), населението на с. Змейца го нарича Кемера (Извит мост), това е старинният мост вдясно, който не се използва. От селището до вр. Виденица (1653 м н.в.) се минава през долината на р. Чилдере (Яребичен поток). След изворите и на североизток се достига до билото на върха. Високата му гранитна част е покрита с иголистни гори. Учени предполагат, че това е бил вр. Зелмисос, на който било построено второто по значение светилище на Дионисий. Според предположение на историографи тук навремето идвали Александър Македонски и Гай Октавий, бащата на Август, за да научат от жрицата какъв ще бъде изходът от предстоящите войни. Светилището имало голямо значение за живота на тукашното тракийско племе беси. Върхът е осеян с камени блокове и тераси, по които личат останки от крепостна съоръжения, изградени със солидна спойка. Вероятно тревната и горската растителност е покрила много ценни предмети от онова време, когато тук е кипял живот. Връх Виденица е обгледно място сред целия южен Виденишки дял. 
 
6. Село Чавдар:
            -„Драгиева чешма” от известна родопска песен се намира в центъра не селото. 
7. Село Късак:
            -Над село разклона за с. Късак има римски гробища и наличие на керамика – от главния път за селото се отклонява път, в ляво на 1 км. Достъп:  пеша.
            -По поречието на реката в близост до старото село Късак има останки от римски мост – намира се по стария път за с.Барутин на 1,5 км. Достъп: с джип и пеша.
8. Град Доспат:
              -„Крали Марковата Бърчина” /Почилената Бърчина/ – (крепост) по време на осмаското нашествие, като самостоятелен феодал владетел в този край се укрепил Крали Марко, множество могили в подножието, скупване на тракийски, римски, славянски могили. На самия връх има светилище. Части от пътя представляват калдъръм. Отстои на 4 км от главния път Доспат-Батак от гр.Доспат /към Батак/ - отбива се в дясно. Разстоянието е около 1 км. Достъп: с джип и пеша. Обща продължителност на маршрута е 2-4 часа.
          -местност „Каукал” – разположен тракийски некропол, в подножието има пещера с дълбочина на пещерата около 10 метра, широчина – 2,5 метра, височина 2 метра. Намира се в посока на пътя Доспат-Г.Делчев на 3 км. посока Доспат-Г.Делчев има отбивка по която се достига до обекта. Разстоянието е 1,7 км от гл.път до обекта. Доспъп: пеша и джип. Маршрутът е кръгов – започва по пътя за гр.Г.Делчев, след което се отклонява в дясно и плавно се изкачва до красивите балкански поляни, където е разположен тракийския некропол.
            -местност „Калето” -  древна крепост намира се по пътя Доспат – с.Змейца, като отбивката /има маркировка/ след Римския мост вляво продължава за горски пункт „Чарка” в период от 4 км. Местността е подходяща за всички видове автомобили. От този пункт се отделя по дървен мост следвайки указателните табели в дясно по запазения калдаръмен път, използван от обитателите на крепостта, както и от населението.
            -останки от църква на хълма след телевизионната кула.
            -„Зелниково” – римски гробове, останки от грънчарница – предположение, че е славянска

Съборът на чешмарите - уникален за България