Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.02.2022

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка: на телефон 22 06.

За да направите "Деловодна справка" е необходимо да посочите:

           - РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС 

           - ДАТА НА ДОКУМЕНТА

         

https://www.livechatalternative.com/