Z6_PPGAHG80090170QT85G7N822T0
Z7_PPGAHG80095R80QT8STQKE1EG7

Язовир Доспат - елмазеното око на Родопите

Дата на публикуване: 18.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Най-голяма природна забележителност на този край разбира се е язовир Доспат, който не случайно се слави като един от най-красивите ни водоеми в страната. Наред със стопанското си значение, той е и изключително подходяща база за развитие на спортен риболов и свързаните с него форми на туризъм. По крайбрежието му са изградени редица частни и ведомствени бази за отдих. 

Едни от най-важните ресурси на общината това са нейните природни богатства. Най - значим сред тях е язовир Доспат - един от най-големите и красиви водоеми в страната. Наред със стопанското си значение, той е и изключително подходяща база за развитие на спортен риболов и свързаните с него форми на туризъм. По крайбрежието му са изградени редица частни и ведомствени бази за отдих. 

Язовир Доспат се намира в сърцето на приказните Родопи, непосредствено до едноименния град, на около 82км. западно от град Смолян. Разположен на 1200 метра надморска височина, той е най-високият язовир в България, а със своите 22 000 дка водна площ е вторият по обем.
Чудно красива е природата около язовир “Доспат”. Когато се мине и последния завой по пътя за Доспат, вдясно, непосредствено преди града се разкрива величествена гледка. От високо поглеждаш надолу и първата мисъл, която те спохожда е, че си попаднал в рая. Язовирът блести като елмаз, а отсреща по високите склонове на Западните Родопи са накацали къщички и хотели. Вековните гори от смърч и бял бор са навсякъде наоколо, като пръстен около езерото. А въздухът опиянява с мириса на смола.
Язовирът е богат на риба. В него плува костур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и пъстърва. Тук има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. Практикуват се няколко вида риболов: на плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и на булдо.
В близост се намират още язовирите Въча, Сърница, Беглика, Батак и Широка поляна.
Непосредствената близост на язовира до град Доспат, както и прекрасната природа предполагат прекрасни възможности за отдих и туризъм. Релефът  на общината е планински силно /на места вместо силно/ пресечен, пролетта настъпва късно, лятото е прохладно, а есента топла. В следствие на беломорското влияние по поречието на река Доспатска, зимата е мека, но се задържа сняг.
В община Доспат има множество културно-исторически обекти, които дават възможност за обогатяване на селския и еко-туризъм с културен.

https://www.livechatalternative.com/