Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2023

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА 

 

Инж. Адалберт ФеревИнж. Адалберт Ферев е роден на 05.05.1974 година в гр. Доспат , семеен с една дъщеря.
Средното си образование завършва в ТЕ ” Иван Гулев “ – гр. Гоце Делчев със специалност “ Радио – телевизионна техника и електроника “ .
Продължава висшето си образование във Варненски Свободен Университет – “Черноризец Храбър“ със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ ,
като се дипломира, като строителен инженер.

От 1996 година работи в Кабелна телевизия “Бартком” на длъжност тех. ръководител, от 2011 г. работи в Предприятие язовири и каскади – Язовирен район “ Родопи “ – Доспат ,като Инженер ХТС и ЗБР , и от 2019 г. като ръководител на ЯР „Родопи”.

Политическата кариера започва през 2006 г. , като се основава Партия “ГЕРБ” в Община Доспат на , която по- късно става общински организационен секретар и през периода 2011 – 2015 г.е избран за общински съветник , където е председател на комисията по “Устройство на територията , комунално-битово обслужване и проблеми на кметства “ .

За мандати 2015 г.- 2019 г. и 2019 - 2023 г. е Председател на общински съвет – Доспат .

За контакт:

Адалберт Росенов Ферев    Председател Общински съвет    телефон: 0889355355    ел. поща: Adalbert.Ferev@dospat.egov.bg
ПРИЕМНИЯТ ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ Е ВЪВ ВТОРНИК ОТ 13,00 ДО 15,00 ЧАСА В КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ЧАС МОЖЕТЕ ДА РЕЗЕРВИРАТЕ НА ТЕЛ. 0893 66 03 21.

 

 

 

Заместник председател на Общински съвет Доспат мандат 2019-2023 г. е Красимир Пехливанов

https://www.livechatalternative.com/