Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Всеки гражданин ако желае може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината

Записването на час става на телефон 03045 23 10.

https://www.livechatalternative.com/