Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 26.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Всички заседания на Общински съвет Доспат са открити и могат да присъстват всички желаещи.

В секцията в лява можете да откриете решенията и протоколите от проведените сесии на Общински съвет Доспат в мандат 2019-2023 г.