Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 26.01.2021
Последна актуализация: 08.11.2021

Всички заседания на Общински съвет Доспат са открити и могат да присъстват всички желаещи.

В секцията в лява можете да откриете решенията и протоколите от проведените сесии на Общински съвет Доспат в мандат 2019-2023 г.

АРХИВ:

Протоколи и решения на Общински съвет Доспат за периода 2011 - 2020 година

https://www.livechatalternative.com/