Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Към момента нямаме постигнато побратимяване с град от други страни.