Населени места

Дата на публикуване: 16.11.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Доспат се състои от осем населени места: с. Црънча, с. Късак, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Любча, с. Чавдар, и гр. Доспат.

Град Доспат

Кмет: Елин Радев
Тел.: 0897974050   
E-mail: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg

Село Змеица

Кмет: Антон Доспатлиев
Тел.: 0894438134
E-mail: Kmetstvo.Zmeitsa@dospat.egov.bg

Село Късак

Кмет: Касим Кехайов
Тел.: 0894527137
E-mail: Kmetstvo.Kasak@dospat.egov.bg

Село Любча

Кмет: Веселин Минов
Тел.: 0892211236
E-mail: Kmetstvo.Lyubcha@dospat.egov.bg

Село Барутин

Кмет: Красимир Мантов
Тел.: 0894438108
E-mail: Kmetstvo.Barutin@dospat.egov.bg

Село Чавдар

Кмет: Емил Кушев
Тел.: 0894438104
E-mail: Kmetstvo.Chavdar@dospat.egov.bg

Село Бръщен

Кмет: Кемал Бошнаков
Тел.: 0894438113
E-mail: Kmetstvo.Brashten@dospat.egov.bg

Село Црънча

Кмет: Недко Хаджиев
Тел.: 0899127934
E-mail: Kmetstvo.Tsrancha@dospat.egov.bg