Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C6

Центрове за подкрепа на личностното развитие

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА / ЦОП /

Адрес: гр.ДОСПАТ, ул. „ Първи май” № 7
Контакти: 0894 / 438106; dospat_cop@abv.bg
Дир: Емилия Рашинова
Заповед № РД01- 128от дата 31.01.2012 г.с капацитет: 20 бр. като държавно делегирана дейност. Разрешението се счита от 01.03.2012 г.
Персонал /общ брой/: 6 1/2 броя
Управление на услугата - Община Доспат

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Адрес: гр.ДОСПАТ, ул. “ПЪРВИ МАЙ ”  №  7 ДИРЕКТОР: Емилия Рашинова
Контакти: 0894 / 438106; dospat_dcdu@abv.bg

https://www.livechatalternative.com/